2004

stedenbouw, landschapsarchitectuur en infrastructuur

jury

De ingezonden projecten, die een breed geschakeerd beeld van stedelijke vernieuwingsprojecten te zien gaven, werden beoordeeld door een jury voorgezeten door rijksbouwmeester Jo Coenen. De jury bestond uit: Mariet Schoenmakers, directeur ontwikkelingsplanologie AM Wonen, Mascha T.G. van Vuuren-Sanders, Arcadis, vestigingsdirecteur Architecten BNA, Amersfoort, Jurjen van der Meer, De Zwarte Hond, Groningen, Ellen Marcusse, stedenbouwkundige Almere, hoofd opleiding stedenbouw Academie van Bouwkunst Amsterdam, Annemiek Rijckenberg, oud-wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Utrecht, Juliette van der Meijden, stedenbouwkundige en publiciste te Den Haag en Yoeri Albrecht, journalist Vrij Nederland.

genomineerden 2004:

Universiteit Utrecht
De vernieuwing van De Uithof.
Het Bestuurlijk Overleg Vernieuwing Bijlmermeer
De herstructurering van de G-buurt rond De Ganzenhoef.
Sijtwende bv
Plan Sijtwende in Voorburg.
Van der Weegen Bouwontwikkeling bv
Plan Friezenlaan in Tilburg.
westergasfabriek amsterdam
Stadsdeel Westerpark
Cultuurpark Westergasfabriek in Amsterdam.
Gouden Piramide omslag 2004
Omslag 2004 met winnaar Stadsdeel Westerpark te Amsterdam met  Cultuurpark Westergasfabriek
Plaquette 2004
Plaquette 2004

winnaar 2004: stadsdeel Westerpark

Opdrachtgever: stadsdeel Westerpark Amsterdam
Project: Cultuurpark Westergasfabriek Amsterdam
Ontwerpers: Kathryn Gustafson/Gustafson Porter (landschap), Francine Houben/Mecanoo, de architectengroep, N2 architekten, Braaksma & Roos (architecten)
Aannemers: Markus/Boskalis
Planvorming en realisatie: 1990 - 2004
westergasfabriek amsterdam

juryrapport

Het inspirerend opdrachtgeverschap wordt in de officiële Regeling De Gouden Piramide gekenschetst door drie trefwoorden: creatief, deskundig en bezielend. Bij Cultuurpark Westergasfabriek zijn alle drie de begrippen volledig van toepassing. De organisatie onder leiding van Evert Verhagen moest een enorme verbeeldingskracht en inventiviteit aan de dag leggen om - ondanks alle barrières - het ideële project van de grond te krijgen. De strategie werd steeds bijgesteld aan de hand van gegroeide inzichten en om een antwoord te hebben op alle financiële, technische en exploitatieve obstakels. Coalitievorming met andere partijen was daarbij onontbeerlijk. Maar uiteindelijk werd de strategie vanuit de inhoud gevoerd in het besef dat er altijd een aspect van tijdelijkheid in het culturele leven aanwezig is. Daarmee is met grote inzet en inzicht omgesprongen.

Het landschap werd als drager gezien van de ontwikkeling van de culturele accommodatie. Het industrieel erfgoed werd niet als last ervaren, maar als geschenk. In het totstandkomingsproces oriënteerde men zich zowel op het buitenland als op de directe omgeving. Hiermee werd het credo think global, act local doeltreffend in praktijk gebracht.
De georganiseerde prijsvraag heeft geleid tot een prachtig landschappelijk plan, dat ruimte laat voor de zo bepalende, informele sfeer in het park. De industriegebouwen zijn inmiddels met veel gevoel voor architectuur én gebruik gerestaureerd en gerenoveerd. Het cultuurpark is werkelijk een juweel geworden. Een gift aan de stad als geheel, en een voorbeeld voor heel Nederland wat écht inspirerend opdrachtgeverschap vermag.