Ga direct naar inhoud

2006

Architectuur

Edwin Oostmeijer, winnaar 2006
Edwin Oostmeijer, winnaar 2006
Het Bolwerk in Utrecht
Het Bolwerk in Utrecht van opdrachtgever Edwin Oostmeijer, het ontwerp is van bOb van Reeth
Het Bolwerk Utrecht
Interieur Bolwerk

Winnaar 2006: Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst op 26 oktober 2006 in het Nederlands Architectuurinstituut, maakte Hedy d'Ancona bekend dat de Gouden Piramide 2006 werd toegekend aan Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling.

Opdrachtgever: Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling bv
Project: Het Bolwerk in Utrecht
Ontwerp: bOb van Reeth, Christine de Ruijter, Jan Verrelst/AWG Architecten landschapsarchitectuur: Harm Veenenbos, Martijn Al/Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten
Planvorming en realisatie: 1996-2006

Zie de documentaire over Het Bolwerk die bij Kunstuur uitgezonden werd en het interview dat in 2017 met Edwin Oostmeijer werd afgenomen.

Edwin Oostmeijer met trofee
Edwin Oostmeijer met trofee, winnaar 2006
Gouden Piramide omslag 2006
Omslag 2006

Uit het juryverslag

Een journalist werd projectontwikkelaar. Zo kenschetste opdrachtgever Edwin Oostmeijer op even bondige als objectieve wijze zijn rol bij de totstandkoming van het appartementencomplex Het Bolwerk in Utrecht. Het verhaal van de totstandkoming bleek echter een spannend jongensboek, zo werd in de jury opgemerkt. De beschrijving van het allereerste idee, het herkennen van een gecamoufleerde Duitse bunker op het Servaasbolwerk in hartje Utrecht als ideale bouwlocatie tot aan de uiteindelijke verwezenlijking van zijn architectonische droom, is een soms onthutsend relaas vol hindernissen, tegenwerkingen, bedreigingen (inclusief een kogelbrief), de ontnuchterende inbreng van zogenaamde vakdeskundigen en benauwd conservatisme. Maar ook van architectonisch plezier.
Het voorbereidings- en bouwproces van tien jaar is eerder te kwalificeren als een taaie strijd, dan als als bedacht wordt dat Oostmeijer zich het metier van opdrachtgever in de bouw ook nog eens werkende weg moest eigen maken. Inspirerend is wel het minste wat men over zijn opdracht-het verwezenlijken van een (bouw)plan met de gebruikelijke moeilijkheden. Hier is zonder meer sprake van een enorme prestatie. Zo'n vasthoudende, onverschrokken inzet komt men niet gauw tegen.
Niet alleen de geschiedenis van de totstandkoming, maar ook het resultaat is opmerkelijk. In zijn toelichting openbaarde Oostmeijer zich direct als een natuurtalent met een uitstekend ontwikkeld architectonisch gevoel.
Geconcludeerd moet worden dat zowel de geschiedenis als het eindresultaat van Het Bolwerk haarfijn illustreert waar de Gouden Piramide als opdrachtgeversprijs in de architectuur voor stáát. Een inspirerende opdrachtgever die in nauwe samenwerking met de architect ware architectonische kwaliteit weet te bereiken.

Het Bolwerk in Utrecht
Het Bolwerk Utrecht

Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling bv met appartementencomplex Het Bolwerk in Utrecht

Op de plek waar tot voor kort een gecamoufleerde Duitse bunker stond verscheen een rechthoekig complex woningen rond een cour omgeven door lichte gevels. De buitengevel is van een bruin-paarskleurige baksteen. Een ingetogen project in een groene omgeving op het Servaasbolwerk in hartje Utrecht.

Nominaties 2006

Muziekgebouw aan het IJ/Bimhuis te Amsterdam
Muziekgebouw aan het IJ/Bimhuis te Amsterdam

De gemeente Amsterdam/Hans Gerson/Jan Wolff met Muziekgebouw aan 't IJ/BIMHUIS

Een nieuw muziekcentrum aan de zuidelijke IJ-oever in Amsterdam, dat niet alleen onderdak biedt aan de voormalige IJsbreker, centrum voor moderne muziek, en het Bimhuis, podium voor jazzmuziek, maar ook aan andere muziekorganisaties. Een culturele publiekstrekker bij de herstructurering van het oostelijk havengebied.

Bekijk de documentaire over Muziekgebouw aan het IJ/Bimhuis.

Oogziekenhuis te Rotterdam
Oogziekenhuis Rotterdam
De heren Sol en Hiddema
De heren Sol en Hiddema opdrachtgevers Oogziekenhuis Rotterdam, nominatie 2006

Het Oogziekenhuis Rotterdam/Kees Sol, Frans Hiddema met de renovatie Oogziekenhuis Rotterdam

Ingrijpende verbouwing van het Oogziekenhuis in Rotterdam, een karakteristiek gebouw van de voormalige stadsarchitect Van der Steur uit 1949. Om het specialistische ziekenhuis toe te snijden op de eisen van deze tijd werd het donkere gebouw van binnen opengebroken en patiëntvriendelijker gemaakt.

Documentaire over Oogziekenhuis Rotterdam voor Kunstuur.

Scheepvaart- en Transport College Rotterdam
Scheepvaart- en Transport College Rotterdam bij nacht
Trappenhuis STC Rotterdam
Trappenhuis STC Rotterdam, ontwerp Neutelings/Riedijk
2006 Erik Hietbrink, opdrachtgever STC Rotterdam
Erik Hietbrink, opdrachtgever STC Rotterdam, nominatie 2006

Stichting STC-Group met het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam

Op de Lloydpier in het oude havengebied van Rotterdam is een gezichtsbepalend gebouw van veertien verdiepingen gerealiseerd om huisvesting te bieden aan het nieuwe STC, een bundeling van alle voormalige opleidingen op het gebied van het vervoer over water. In de gebruikte materialen wordt verwezen naar de sfeer van scheepvaart.

Bekijk de documentaire over het Scheepvaart en Transport College te Rotterdam.

The Wall by night
The Wall by night, Utrecht

Gemeente Utrecht/Projectbureau Leidsche Rijn met 'The Wall' geluidswerende voorzieningen langs de A2

De nieuwe woonwijk Leidsche Rijn langs de drukke snelweg de A2 werd afgeschermd door een innovatieve geluidswerende voorziening. Een geluidswal met een glazen scherm, een Cockpitgebouw voor de autobranche en een opvallende rode muur (The Wall) langs een toekomstig bedrijvencomplex vormen tezamen een nieuwe, geïntegreerde vorm van snelwegarchitectuur.

Documentaire over The Wall voor Kunstuur.

Jury 2006
Jury 2006, v.l.n.r. Vincent van Rossem, Paul Depla, Karin Laglas, Mels Crouwel (voorzitter), Ton Idsinga (secretaris), Liesbeth van der Pol, Don Murphy en Astrid Sanson

Jury

Onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Mels Crouwel bestond de jury uit de volgende mensen: Karin Laglas, directeur Rodamco Nederland, Astrid Sanson, directeur Stadsontwikkeling Rotterdam, Liesbeth van der Pol, architect, Don Murphy, architect, Paul Depla, wethouder Nijmegen, Vincent van Rossem, architectuurhistoricus, Felix Rottenberg, programmamaker*.

*Felix Rottenberg trok zich terug uit de jury wegens zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van het MuziekGebouw aan 't IJ/BIMHUIS in Amsterdam.