2006

Jury

Onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Mels Crouwel bestond de jury uit de volgende mensen: Karin Laglas, directeur Rodamco Nederland, Astrid Sanson, directeur Stadsontwikkeling Rotterdam, Liesbeth van der Pol, architect, Don Murphy, architect, Paul Depla, wethouder Nijmegen, Vincent van Rossem, architectuurhistoricus, Felix Rottenberg, programmamaker*.

*Felix Rottenberg trok zich terug uit de jury wegens zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van het MuziekGebouw aan 't IJ/BIMHUIS in Amsterdam.

genomineerden 2006

De gemeente Amsterdam/Hans Gerson/Jan Wolff met de inzending : MuziekGebouw aan 't IJ/BIMHUIS
Een nieuw muziekcentrum aan de zuidelijke IJ-oever in Amsterdam, dat niet alleen onderdak biedt aan de voormalige IJsbreker, centrum voor moderne muziek, en het Bimhuis, podium voor jazzmuziek, maar ook aan andere muziekorganisaties. Een culturele publiekstrekker bij de herstructurering van het oostelijk havengebied.
Het Oogziekenhuis Rotterdam/Kees Sol, Frans Hiddema met de inzending renovatie Oogziekenhuis Rotterdam
Ingrijpende verbouwing van het Oogziekenhuis in Rotterdam, een karakteristiek gebouw van de voormalige stadsarchitect Van der Steur uit 1949. Om het specialistische ziekenhuis toe te snijden op de eisen van deze tijd werd het donkere gebouw van binnen opengebroken en patiƫntvriendelijker gemaakt.
Bolwerk Utrecht
Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling bv met de inzending : appartementencomplex Het Bolwerk in Utrecht
Op de plek waar tot voor kort een gecamoufleerde Duitse bunker stond verscheen een rechthoekig complex woningen rond een cour omgeven door lichte gevels. De buitengevel is van een bruin-paarskleurige baksteen. Een ingetogen project in een groene omgeving op het Servaasbolwerk in hartje Utrecht.
Stichting STC-Group met de inzending: Scheepvaart en Transport College in Rotterdam

Op de Lloydpier in het oude havengebied van Rotterdam is een gezichtsbepalend gebouw van veertien verdiepingen gerealiseerd om huisvesting te bieden aan het nieuwe STC, een bundeling van alle voormalige opleidingen op het gebied van het vervoer over water. In de gebruikte materialen wordt verwezen naar de sfeer van scheepvaart.
Gemeente Utrecht/Projectbureau Leidsche Rijn met de inzending: geluidswerende voorzieningen langs de A2 bij Utrecht

De nieuwe woonwijk Leidsche Rijn langs de drukke snelweg de A2 werd afgeschermd door een innovatieve geluidswerende voorziening. Een geluidswal met een glazen scherm, een Cockpitgebouw voor de autobranche en een opvallende rode muur (The Wall) langs een toekomstig bedrijvencomplex vormen tezamen een nieuwe, geĆÆntegreerde vorm van snelwegarchitectuur.

winnaar 2006

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst op 26 oktober 2006 in het Nederlands Architectuurinstituut, maakte Hedy d'Ancona bekend dat de Gouden Piramide 2006 werd toegekend aan Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling.

Juryoordeel winnaar Gouden Piramide 2006
Opdrachtgever: Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling bv
Project: Het Bolwerk in Utrecht
Ontwerpers: architectuur: bOb van Reeth, Christine de Ruijter, Jan Verrelst/AWG Architecten; landschapsarchitectuur: Harm Veenenbos, Martijn Al/Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten
Aannemer: Bouwonderneming Van Bekkum/Hooglanderveen bv
Planvorming en realisatie: 1996-2006
Gouden Piramide omslag 2006
Omslag 2006 met winnaar Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling met Het Bolwerk te Utrecht
Plaquette 2006
Plaquette 2006

juryoordeel

Een journalist werd projectontwikkelaar. Zo kenschetste inzender/opdrachtgever Edwin Oostmeijer op even bondige als objectieve wijze zijn rol bij de totstandkoming van het appartementencomplex Het Bolwerk in Utrecht. Het verhaal van de totstandkoming bleek echter een spannend jongensboek, zo werd in de jury opgemerkt. De beschrijving van het allereerste idee, het herkennen van een gecamoufleerde Duitse bunker op het Servaasbolwerk in hartje Utrecht als ideale bouwlocatie tot aan de uiteindelijke verwezenlijking van zijn architectonische droom, is een soms onthutsend relaas vol hindernissen, tegenwerkingen, bedreigingen (inclusief een kogelbrief), de ontnuchterende inbreng van zogenaamde vakdeskundigen en benauwd conservatisme. Maar ook van architectonisch plezier.
Het voorbereidings- en bouwproces van tien jaar is eerder te kwalificeren als een taaie strijd, dan als als bedacht wordt dat Oostmeijer zich het metier van opdrachtgever in de bouw ook nog eens werkende weg moest eigen maken. Inspirerend is wel het minste wat men over zijn opdracht-het verwezenlijken van een (bouw)plan met de gebruikelijke moeilijkheden. Hier is zonder meer sprake van een enorme prestatie. Zo'n vasthoudende, onverschrokken inzet komt men niet gauw tegen.
Niet alleen de geschiedenis van de totstandkoming, maar ook het resultaat is opmerkelijk. In zijn toelichting openbaarde Oostmeijer zich direct als een natuurtalent met een uitstekend ontwikkeld architectonisch gevoel.
Geconcludeerd moet worden dat zowel de geschiedenis als het eindresultaat van Het Bolwerk haarfijn illustreert waar de Gouden Piramide als opdrachtgeversprijs in de architectuur voor stáát. Een inspirerende opdrachtgever die in nauwe samenwerking met de architect ware architectonische kwaliteit weet te bereiken.