Ga direct naar inhoud

2015

Kevin Rijke (IPKW) en Bart Schoonderbeek van Schipper Bosch. Foto: Valerie Kuypers

Kevin Rijke (IPKW) en Bart Schoonderbeek van Schipper Bosch hebben zojuist de trofee uitgereikt gekregen door minister Plasterk

Schipper Bosch wint Gouden Piramide 2015 voor Industriepark Kleefse Waard in Arnhem

Op 21 november heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Gouden Piramide 2015 uitgereikt aan Schipper Bosch voor Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. De Gouden Piramide werd in ontvangst genomen door de directeur van Schipper Bosch, Bart Schoonderbeek. Naast een trofee bestaat de prijs uit een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuurplaquette.

IPKW Arnhem luchtfoto juli 2015

IPKW Arnhem luchtfoto juli 2015

Industriepark Kleefse Waard Enjoy the show

Schipper Bosch wint Gouden Piramide 2015 met Industriepark Kleefse Waard

Industriepark Kleefse Waard, terras bij restaurant De Waard

Industriepark Kleefse Waard, terras bij restaurant De Waard.

Foto: Cas van Horck

Over het project

In 2003 verwierf Schipper Bosch het bedrijventerrein Kleefse Waard in Arnhem, dat eerder onderdeel was van het industriecomplex van AkzoNobel. Met Industriepark Kleefse Waard (IPKW) beoogt Schipper Bosch het best denkbare vestigingsklimaat tot stand te brengen voor duurzame bedrijven die zich toeleggen op schone technologie (‘cleantech’). Op basis van een masterplan van West 8 werd het versnipperde gebied getransformeerd tot één aaneengesloten terrein met een strakke, eenduidige inrichting. De cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zijn of worden gerestaureerd en aangepast aan de eisen van de huidige tijd, met behoud van het historische karakter.

Daarbij spant de opdrachtgever zich in om met uiteenlopende voorzieningen en activiteiten een ‘gemeenschap’ te laten ontstaan van bedrijven die elkaar inspireren, onder meer door het uitwisselen van kennis. Schipper Bosch blijft eigenaar van de bedrijfsgebouwen. Door ze te verhuren houdt het de regie in handen en kan het de kwaliteit, de historische waarde en het duurzame en innovatieve karakter van het park en zijn gebruikers blijven bewaken.

Kevin Rijke (IPKW) en Bart Schoonderbeek (Schipper Bosch). Foto: Merlijn Doomernik

Kevin Rijke (directeur IPKW) en Bart Schoonderbeek (directeur Schipper Bosch). Winnaars 2015 gebiedsontwikkeling.

Naar goed gebruik. Publicatie Gouden Piramide 2015

Naar goed gebruik. Publicatie Gouden Piramide 2015

Uit het juryrapport

Met de durf en visie die gepaard gaan aan het zakelijk gevoel waarmee hij een bedrijvenpark een lonkend toekomstperspectief geeft, toont de opdrachtgever zich een waar entrepreneur. Het is ondernemend en vernieuwend opdrachtgeverschap ten voeten uit. […] Daarbij is het opdrachtgeverschap compleet, omdat het zowel goed gekozen ruimtelijke ingrepen omvat als een sterk, toekomstgericht programma. […] Met Industriepark Kleefse Waard is een nieuwe standaard gezet voor bedrijventerreinen.

Publicatie

De beste inzendingen van de Gouden Piramide 2015 worden uitvoerig beschreven in de publicatie Naar goed gebruik van Uitgeverij nai010 (ISBN 978-94-6208-245-8). In het boek staat een voorwoord van minister Schultz van Haegen van IenM, zijn essays opgenomen van Vincent Kompier, Bas Breman en Zef Hemel en kunt u uiteraard het juryverslag lezen. Naar goed gebruik is vormgegeven door Katja Hilberg en geschreven door Olof Koekebakker.

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt – in oneven jaren voor gebiedsontwikkeling en in even jaren voor architectuurprojecten.

Nominaties 2015

Onder leiding van Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water, heeft de jury in 2015 uit 42 inzendingen vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2015. Schipper Bosch won de Gouden Piramide. De overige vier nominaties zijn:

Luiten overhandigt oorkonde aan Hans van Dalfsen en Liesbeth Verhage van Kustwerk Katwijk

Luiten overhandigt oorkonde aan Hans van Dalfsen en Liesbeth Verhage van Kustwerk Katwijk

Kustwerk Katwijk ruimtelijke inrichting. Foto: Cor Schaap

Kustwerk Katwijk ruimtelijke inrichting

Kustwerk Katwijk, dwarsdoorsnede. Beeld: Okra Landschapsarchitecten

Kustwerk Katwijk dwarsdoorsnede

Hoogheemraadschap Rijnland en gemeente Katwijk met Kustwerk Katwijk

Vanwege de noodzakelijke kustversterking – en om een einde te maken aan de ongewenste situatie van een waterkering die dwars door het dorp liep – hebben het hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Katwijk een nieuwe waterkering langs de boulevard aangelegd. Daarnaast is een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Beide zijn verborgen in een duin. Een technisch hoogstandje waarmee de opdrachtgever buiten de gebaande paden is getreden.
Ontwerp: Royal Haskoning DHV, Okra Landschapsarchitecten, Arcadis

Havenkwartier Deventer masterplan. Projecten en kansen. Copyright: We Love The City Maker:

Masterplan. Projecten en kansen

Guido de Vries voert het woord namens opdrachtgevers Havenkwartier Deventer

Guido de Vries voert het woord namens opdrachtgevers Havenkwartier Deventer

Zwarte Silo - gerestaureerd door BOEi. Foto: Timo Bralts

Zwarte Silo Havenkwartier Deventer

Opdrachtgevers Havenkwartier met het Havenkwartier Deventer

Een aanvankelijk plan om het Havenkwartier op basis van een traditioneel masterplan te herontwikkelen, werd in 2006 door de gemeente ingetrokken. In plaats daarvan werd het gebied in handen gegeven van pakweg driehonderd kleine gebruikers en investeerders. Hierdoor kunnen de kwaliteiten van het gebied, inclusief het erfgoed, optimaal worden benut voor de vestiging van zowel bedrijven als woningen. Er is zowel ruimte voor nieuwbouw (waaronder zelfbouw), als voor hergebruik van voormalige bedrijfsgebouwen.

Ontwerp: We Love The City, Red Scape, JDWA, Studio Groen + Schild, MBVDA, Te Kiefte Architecten, Maurer United, Architects, DUS Architects, MuldersvandenBerk, I'M Architecten, Wenink + Holtkamp Architecten, Buro Duck, Studio DAT, MAKS Architecture & Urbanism, Studio Coenen, Atelier Architecten, Hollands zicht, Hoogte Twee Architecten, Hollands Huis.

Jury bezoekt tuinen van Heerlijckheid Diepenheim, 4 juni 2015

Jury bezoekt tuinen van Heerlijckheid Diepenheim, 4 juni 2015

De Heerlijckheid Diepenheim non urban garden. Foto: Jeroen Kooijmans

Non Urban Garden - Boomtuin Jeroen Kooijmans

Ottenplein - opening Cultuurcentrum Herberg de Pol. Foto: De Heerlijckheid Diepenheim

Ottenplein - opening Cultuurcentrum Herberg de Pol

Kunstvereniging Diepenheim met de Heerlijckheid Diepenheim

Al jaren nemen in Diepenheim kunst en cultuur een belangrijke plaats in. Met de Heerlijckheid Diepenheim hebben de vrijwilligers van de Kunstvereniging deze identiteit nog sterker in het Twentse stadje verankerd. In samenwerking met de gemeente is er een nieuw cultuurcentrum gekomen. Historisch waardevolle gebouwen hebben een nieuwe bestemming gekregen en de tuinen van herman de vries zijn opengesteld. Daarnaast verzorgt de Kunstvereniging een programma dat ook een aantal jaarlijkse evenementen omvat. Het waterschap Vechtstromen legde een gebied voor waterberging aan.
Ontwerp: Architectenbureau Ten Dam / De Leeuw Diepenheim, Annemiek Bleumink

Staatsbosbeheer Drenthe met het Drentsche Aa gebied

Met bescheiden ingrepen heeft de opdrachtgever zich ingespannen om de grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het stroomgebied van de Drentsche Aa beter tot haar recht te laten komen. Voor verschillende deelgebieden werden inrichtings- en beheerplannen ontwikkeld. De ruimtelijke samenhang in het landschap is beter zichtbaar gemaakt en op zes plaatsen zijn belvedères opgericht. Het langjarige project is een demonstratie van de Belvedère-gedachte: het bijeenbrengen van de ‘natuurwereld’ en de ‘erfgoedwereld’.
Ontwerp: Strootman landschapsarchitecten Amsterdam

Jury Gouden Piramide 2015

Jury Gouden Piramide 2015. V.l.n.r. Peter van der Gugten, Xandra Schutte, Enno Zuidema, Judith Lekkerkerker, Eric Luiten, Hetty Klavers en Olof Koekebakker.

Foto: Valerie Kuypers

Jury 2015

In juni zijn de genomineerde opdrachtgevers en hun projecten bezocht door de jury onder leiding van Eric Luiten, rijksadviseur voor landschap en water.