Ga direct naar inhoud

Inleiding

Jaarlijkse Rijksprijs

De Gouden Piramide is de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen. De prijs bestaat uit een trofee en een bedrag van 50.000 euro en wordt jaarlijks toegekend. De beste projecten worden beschreven en geillustreerd in een boek dat wordt uitgegeven door uitgeverij 010 en de AVRO zendt documentaires uit over de genomineerde opdrachtgevers en hun project.
De Rijksprijs wordt toegekend naar aanleiding van één of meerdere gerealiseerde projecten waarvan de totstandkoming en het eindresultaat een toonbeeld zijn van de bijzondere rol die inspirerend opdrachtgeverschap bij het ontwerp- en bouwproces kan spelen. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van I&M, BZK, OCW en EL&I.
Wervingsbrochure GP 2011: gebiedsontwikkeling
Wervingsbrochure Gouden Piramide 2011

Gouden Piramide 2011: gebiedsontwikkeling

De prijsronde 2011 is bestemd voor opdrachtgevers van ruimtelijke projecten. Dat kunnen woonwijken, stadsparken, bedrijventerreinen of omvangrijke infrastructurele werken en wateropgaven zijn. Maar bijvoorbeeld ook transformaties van het landelijk gebied die betrekking hebben op de bestemmingen natuur, landschap, landbouw en recreatie. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen met een project passend bij het geldende jaarthema: gemeenten, provincies, waterschappen, particulieren, bedrijven, private instellingen en professionele opdrachtgevers.

Inschrijven

Inschrijven kon tot vrijdag 11 maart 2011 17.00 uur.

Uitreiking

Zaterdag 26 november 2011 vindt 's middags de uitreiking plaats in het NAi in Rotterdam.

Architectuurplaquette

Aan de winnaar van de Gouden Piramide wordt een architectuurplaquette aangeboden, een initiatief van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi). De plaquette toont om wat voor gebouw of bouwwerk het gaat en wie de architect, de opdrachtgever en de aannemer zijn. De architectuurplaquette is ontworpen door Bruno Ninaber van Eyben, zie voor meer informatie: www.architectuurplaquette.com