Ga direct naar inhoud

Inschrijving gesloten

Inschrijven voor deelname aan de Gouden Piramide 2011 is helaas niet meer mogelijk.

Wie kan zich inschrijven?

Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen met een project passend bij het geldende jaarthema: gemeenten, provincies, particulieren, bedrijven, private instellingen, professionele opdrachtgevers. Opdrachtgevers werkzaam bij de rijksoverheid zijn uitgesloten van deelname.
Inschrijven doet u door het inschrijfformulier te downloaden en in te vullen. Op dit formulier staat precies beschreven aan welke voorwaarden uw inschrijving moet voldoen.

Wat is de Gouden Piramide?

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De prijs wordt toegekend naar aanleiding van een project waarvan de totstandkoming en het eindresultaat een toonbeeld zijn van de bijzondere rol die inspirerend opdrachtgeverschap bij het ontwerp- en bouwproces kan spelen.
De jaarlijkse prijs, die beurtelings gefocust is op de thema’s architectuur en gebiedsontwikkeling, bestaat uit een speciaal ontworpen trofee, een architectuurplaquette en een bedrag van 50.000 euro. De beste projecten worden beschreven en geïllustreerd in een boek dat wordt uitgegeven door uitgeverij 010 en sinds 2003 worden er door de AVRO jaarlijks documentaires verzorgd over de genomineerde opdrachtgevers en hun project.

Contact

Voor nadere informatie over het inschrijven kunt u zich richten tot:
Architectuur Lokaal
Maaike van Beusekom
Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
Tel 020-5304000
e-mail: info@goudenpiramide.nl

Gezamenlijk initiatief

De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.