Ga direct naar inhoud

Jury 2011

Jurering Loods 6
Jurering Loods 6
Yttje Feddes, rijksadviseur voor het landschap, voorzitter

Michael van Gessel is landschapsarchitect. Zijn werk varieert van privétuinen tot stedenbouwkundige vernieuwingsplannen. Hij is als ontwerper/adviseur betrokken bij tal van projecten, waaronder de binnentuin van de Hermitage aan de Amstel, het Ministerie van Landbouw, Paleis Het Loo, het Landgoed Oranjewoud en het Waterpark Osdorp. Daarnaast is hij onder meer supervisor van Overhoeks/Amsterdam-Noord en lid van de kwaliteitsteams Nieuwe Hollandse Waterlinie en Belvédere/Maastricht.

Leo Versteijlen heeft een brede ervaring in gebiedsontwikkeling. Hij is opgeleid als architect, was zelfstandig vastgoedontwikkelaar en directeur bij Kristal Projectontwikkeling. Als opdrachtgever heeft hij zich beziggehouden met complexe stedelijke projecten. Passie voor schoonheid combineert hij met een sterk analytisch vermogen en een zakelijk instinct. Hij is mede-eigenaar en directeur van SITE urban development bv, een adviesbureau voor gebieds- en conceptontwikkeling.

Anna Vos is architect-directeur van Anna Vos Concepts for Urban Change. In haar loopbaan heeft ze aan meerdere kanten van de tafel van de stadsontwikkeling gezeten. Zij werkte bij ontwikkelaar MAB Development, adviesbureau BVR, de stedenbouwkundige diensten van Amsterdam en Utrecht en als architect. Daarnaast doceerde zij aan de TU Delft en maakt(e) zij deel uit van tal van commissies, jury’s en adviesraden. Op haar naam staan uiteenlopende publicaties over onder meer opdrachtgeverschap, stedenbouw en de vernieuwing van naoorlogse uitbreidingsgebieden.

Elma van Boxel is één van de oprichters van bureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles], waar ze samen met Kristian Koreman leiding geeft aan een internationaal team van architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten. Zij studeerde aan Hogeschool Larenstein en de University of Greenwich in Londen. In 2011 studeert ze af in stedenbouw en architectuur aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. ZUS won in 2007 de Maaskantprijs voor jonge architecten en maakt deel van het curatorenteam van de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam in 2012.

Co Verdaas heeft sinds april 2007 als gedeputeerde bij de provincie Gelderland onder meer ruimtelijke ordening en ontgrondingen in zijn portefeuille. Hij ziet het als zijn taak ervoor te zorgen dat de provincie er goed bij blijft liggen. Na zijn studie planologie promoveerde Verdaas aan de Radboud Universiteit. Belangrijke projecten die onder zijn verantwoordelijkheid in Gelderland tot stand komen zijn de aanleg van het landschapspark Lingezegen en Waalweelde - met als doel de Waal meer ruimte te geven en opnieuw in te richten.

David Hamers is cultuurwetenschapper, econoom en ruimtelijk onderzoeker. Hij werkt als senioronderzoeker Stedelijk Gebied bij het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag. Daarnaast is hij als lector Stad en Land verbonden aan de afdeling Man and Public Space van de Design Academy Eindhoven. Hamers publiceert in binnen- en buitenland over de ontwikkeling, het ontwerp en het gebruik van de ruimte in en rondom de stad.

Noël van Dooren is ontwerper, schrijver en onderzoeker. Hij werkte van 1992 tot 1997 bij H+N+S Landschapsarchitecten en ging daarna zelfstandig verder. Als ontwerper vormen vooral 'ingenieursvraagstukken' zijn werkterrein – vooral in de wereld van het water. Als schrijver publiceerde hij diverse essays en maakte hij jarenlang deel uit van de redactie van de Blauwe Kamer. Van 2004 tot 2009 was hij hoofd van de afdeling Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Momenteel werkt hij aan een promotieonderzoek naar representatietechnieken.

Olof Koekebakker, secretaris van de jury

Voorzitter en secretaris hebben geen stemrecht.
Excursie 2011 Katendrecht
David Hamers op Katendrecht
Poptahof
Co Verdaas Poptahof Delft.

Excursie

Eind mei 2011 is de jury, begeleid door de projectorganisatie en gevolgd door een filmploeg van de AVRO, met een touringbus langs de vijf genomineerde projecten gegaan. De opdrachtgevers konden zo ter plekke vragen beantwoorden en uitleg geven over het opdrachtgeverproces van hun bijzondere project. Juryleden gaven ogen en oren goed de kost en discussieerden naderhand uitgebreid met elkaar over wat zij gezien en gehoord hadden.
Excursie 2011 Funen
Bezoek aan Het Funen
Excursie 2011 Maximapark
Elma van Boxel Maximapark

Intensief

De juryreis werd gestart bij opdrachtgever Heijmans van Het Funen in Amsterdam en ging daar vandaan naar Delft voor een bezoek aan Poptahof. Aan het einde van deze zonnige eerste dag werd de jury rondgeleid op Katendrecht te Rotterdam.
Excursie 2011
Voltallige jury luistert naar presentatie Kristalbad

Van Groene Hart naar Kristalbad

De volgende ochtend reed de bus door het Groene Hart naar Leidsche Rijn voor een bezoek aan het Maximapark en werd de intensieve reis afgesloten in Enschede bij ecozuivering Kristalbad. Een project van opdrachtgever waterschap Regge & Dinkel.
Jury Gouden Piramide 2011
Jury Gouden Piramide 2011Olof Koekebakker (secretaris), Elma van Boxel, Co Verdaas, Nol van Dooren, Yttje Feddes (voorzitter), David Hamers, Anna Vos en Michael van Gessel.

Eindberaad

Op de A1 en tijdens een stop bij Radio Kootwijk is het eindberaad gehouden. De uitkomst daar van werd op zaterdag 26 november in het NAi bekendgemaakt door Henk Ovink namens de minister.

Avro documentaires

Tijdens de excursie zijn door een cameraploeg van de AVRO opnamen gemaakt. Op de zaterdagen voorafgaand aan de uitreiking, waren in het programma Kunstuur de documentaires te zien over de jurybezoeken aan de genomineerde opdrachtgevers. Juryleden en opdrachtgevers spreken hierin vrijuit en in de laatste aflevering werd de winnaar bekendgemaakt.