Ga direct naar inhoud

Nominaties 2011

Onder leiding van de Rijksadviseur voor het Landschap, Yttje Feddes, heeft de jury vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2011, de Rijksprijs voor Inspirerend Opdrachtgeverschap. Het thema van deze ronde is gebiedsontwikkeling. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het NAi, kreeg Heijmans Vastgoed de Gouden Piramide 2011 uitgereikt door Henk Ovink.

De genomineerde opdrachtgevers en hun project:

Katendrecht Laankwartier
Katendrecht Laankwartier

Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam i.s.m. deelgemeente Feijenoord, Woonstad Rotterdam en Proper-St

Bij de vernieuwing van het schiereiland Katendrecht stond de gemeente Rotterdam met haar partners voor een dubbele opgave: de renovatie van het bestaande woongebied en de transformatie van de voormalige haventerreinen. Het ‘rauwe’ karakter van Katendrecht werd niet weggepoetst, maar welbewust ingezet om het gebied zijn bijzondere sfeer te laten behouden. Een groot deel van de vooroorlogse woningen wordt gerenoveerd, waarbij een deel wordt aangeboden als ‘kluswoning’. Als aanvulling op de bestaande woningvoorraad zorgt de nieuwbouw vervolgens voor nieuwe woonmilieus. Naast woningen omvat het programma ook voorzieningen, waaronder een brede school, een zorgcentrum en een Chinese kerk. In de gebiedsontwikkeling heeft samenwerking tussen de gemeente, de deelgemeente Feijenoord en de private opdrachtgevers Proper Stok en Woonstad Rotterdam steeds voorop gestaan.

Lees meer over Katendrecht op de site van ds+v.
Leidsche Rijn Park
Leidchse Rijn ParkFoto: Your Captain

Gemeente Utrecht, Projectbureau Leidsche Rijn met het Máximapark

Midden in de grootste nieuwbouwlocatie van Nederland werd halverwege de jaren negentig driehonderd hectare tuinbouwgrond gereserveerd voor een park. West 8 maakte vervolgens een intelligent ontwerp, dat naast een aantal krachtige basiselementen – waaronder het Lint: een slingerende groene zone met een asfaltpad, tien kilometer lang – een grote mate van flexibiliteit heeft. Dat laatste is onontbeerlijk, omdat er van het begin af aan weinig zekerheid bestond over de beschikbare budgetten en de grondverwerving. In de randen van het park is op beperkte schaal en onder strenge beeldregie woningbouw mogelijk. Door de flexibiliteit van het plan kunnen steeds delen van het ontwerp worden uitgevoerd op plekken waar grond (en geld) beschikbaar komt. Het heeft ertoe bijgedragen dat de bewoners van Leidsche Rijn zich het park al snel hebben kunnen toe-eigenen.

Zie voor meer informatie de site van het park.
Het Funen Amsterdam
Het Funen Amsterdam

Winnaar Gouden Piramide 2011: Heijmans met het Funen

Het Funen is een nieuwe woonwijk op een voormalig haven- en overslagterrein in het oosten van Amsterdam. De omstandigheden waren lastig, onder meer door wat zich in de directe omgeving bevond: de ‘achterkant’ van de aangrenzende Czaar Peterbuurt, het water van de Nieuwe Vaart en een drukke spoorlijn met zo ongeveer elke minuut een trein. Toch is men erin geslaagd om, beschermd door een doorlopende randbebouwing en een parkje, een intiem en autovrij woongebied tot stand te brengen. Het stedenbouwkundig plan, in combinatie met een weloverwogen landschapsontwerp, bood ruimte voor een opmerkelijke variatie in de bouwblokken, die door negen verschillende architecten zijn ontworpen. Door de complexiteit van de opgave en aanvankelijke twijfels over de marktkansen werden zowel de vasthoudendheid als de plooibaarheid van de opdrachtgever flink op de proef gesteld.

Zie de site van Heijmans voor meer informatie over dit project.
Ecozuivering Kristalbad luchtfoto
Ecozuivering Kristalbad luchtfoto

Waterschap Regge en Dinkel met de Ecozuivering Kristalbad (Enschede en Hengelo)

Het waterschap Regge en Dinkel treedt op als ‘vooruitgeschoven opdrachtgever’ van een project met vele participanten. Het doel van de herinrichting van het veertig hectare grote gebied is drieledig: het behoud en het versterken van de laatst overgebleven groene buffer tussen Hengelo en Enschede, het herstellen van de waterkwaliteit van de Elsbeek, en een forse uit-breiding van de bergingscapaciteit voor overtollig water. Er wordt gebruik gemaakt van het voor Nederland nieuwe concept van een ‘watermachine’ op basis van ecozuivering. Het resul-taat is een sterke toename van het zelfreinigend vermogen van het oppervlaktewater. De ‘watermachine’ is meteen een recreatieve attractie. Vanwege de dominant aanwezige infrastructuur (een verkeersweg, een spoorlijn en een kanaal) is gekozen voor een krachtige ruimtelijk structuur, die veel wegheeft van een streepjescode.

Lees op de site van het Waterschap meer over Kristalbad.
Poptahof Amber parkzijde
Poptahof Amber parkzijde

Woonbron Ontwikkelbedrijf I.s.m de gemeente Delft met de projecten Purper en Amber in de Poptahof (D

Purper en Amber zijn twee nieuwe woongebouwen in Poptahof – een Delftse woonwijk uit de jaren zestig waar tot voor kort verpaupering en sociaal-maatschappelijke problemen dreigden. In 2005 kwamen Woonbron en de gemeente overeen om in een gezamenlijke inspanning het tij te keren. De ingrepen beperken zich niet tot de fysieke vernieuwing; het sociale, economische en culturele programma is minstens zo belangrijk. Wijkbewoners zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het masterplan. Cruciaal zijn de investeringen in de openbare ruimte. Het is dan ook niet zonder betekenis dat de transformatie van Poptahof is begonnen met de aanleg van een nieuw, centraal park.

Lees meer op de site van de Poptahof.