Ga direct naar inhoud

Wat is de Gouden Piramide?

Avro aan het werk voor Kunstuur
Avro aan het werk voor Kunstuur tijdens de jurering

Jaarlijkse rijksprijs

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen. De rijksoverheid is van deelname uitgesloten. De prijs bestaat uit een trofee, een plaquette en een bedrag van 50.000 euro. De beste projecten worden beschreven en geillustreerd in een boek dat wordt uitgegeven door uitgeverij nai010 en de AVRO zendt documentaires uit over de genomineerde opdrachtgevers en hun project in Kunstuur. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van I&M, OCW en BZK.

2013: Gebiedsontwikkeling

In 2013 was het thema gebiedsontwikkeling: projecten die doorgaans van een grotere schaal zijn en een combinatie van functies omvatten: wonen, werken, winkelen, recreatie, natuurontwikkeling, wateropgaven. Naast de traditionele vormen van gebiedsontwikkeling dienen zich onder de huidige omstandigheden nieuwe opgaven aan. Deze leiden tot innovatieve samenwerkingsvormen en verdienmodellen, terwijl initiatieven steeds vaker hun oorsprong vinden bij burgers en consortia van partijen. Toenemende aandacht is er voor life cycle denken, waarbij duurzaamheid, beheer, onderhoud en exploitatie van meet af door betrokken partijen worden meegenomen. 54 opdrachtgevers zonden een project in, Een record in de geschiedenis van de prijs.
Gouden Piramide 2013: gebiedsontwikkeling

Inspirerend

De Rijksprijs wordt toegekend naar aanleiding van een project waarvan de totstandkoming en het eindresultaat een toonbeeld zijn van de bijzondere rol die inspirerend opdrachtgeverschap bij het ontwerp- en bouwproces kan spelen.