Ga direct naar inhoud

Jury 2014

Jury 2014
Jury Gouden Piramide2014vlnr: Christiaan Weijts, Marinke Steenhuis, Frits van Dongen,Paula Verhoeven,zittend Olof Koekebakker, Eric Frijters en Birgitte de Maar

Birgitte de Maar

Birgitte de Maar is verantwoordelijk voor de afdeling Vastgoed van Woningstichting Rochdale in Amsterdam. Daarvoor was zij directeur van Rochdale Projectontwikkeling, voorheen Delta Forte. Bij Delta Forte was zij eerder projectmanager en hoofd gebiedsontwikkeling. Na haar studie architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam werkte De Maar als redacteur van het Amsterdamse architectuurcentrum Arcam en was zij directeur van Aorta, het architectuurcentrum van Utrecht. Over de woningbouw in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam schreef zij het boek Een Zee van Huizen.

Marinke Steenhuis

In 2004 startte architectuurhistoricus Marinke Steenhuis samen met Paul Meurs SteenhuisMeurs, een adviesbureau voor cultuurhistorie en transformatie-opgaven. In 2007 promoveerde zij op het werk van stedenbouwkundige en landschapsontwerper ir. P. Verhagen. Marinke Steenhuis  adviseert vastgoed- en publieke partijen bij complexe gebiedsontwikkelingen. Ze geeft les in de master landschapsarchitectuur in Wageningen en is voorzitter van de Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Rotterdam, lid van het kwaliteitsteam Afsluitdijk en van het 'H-team' van het Nationaal Programma Herbestemming.

Birgitte de Maar, jurylid Gouden Piramide 2014
Birgitte de Maar, jurylid Gouden Piramide 2014Foto: Saskia Voest
Marinke Steenhuis, jurylid 2014
Marinke Steenhuis, jurylid Gouden Piramide 2014Foto: Saskia Voest

Eric Frijters

Eric Frijters studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en aan de universiteit van Karlsruhe, en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2007 richtte hij samen met Olv Klijn .FABRIC op – een bureau dat door hen wordt aangeduid als een 'creatief platform voor ruimtelijke strategieën'. FABRIC ontwerpt en onderzoekt architectuur, stedenbouw en regionale strategieën en won in 2010 de prestigieuze Prix de Rome voor architectuur. Als lector future urban regions (FUR) geeft Frijters leiding aan het Netwerkprogramma Ontwerpopleidingen, een onderzoeksprogramma van de samenwerkende academies van bouwkunst.

Eric Frijters, jurylid Gouden Piramide 2014
Eric Frijters, jurylid Gouden Piramide 2014Foto: Saskia Voest

Paula Verhoeven

Sinds 1 januari 2014 is Paula Verhoeven directeur Stedelijke Inrichting van de gemeente Rotterdam. Zij geeft tevens leiding aan het programma Duurzaam, dat van Rotterdam de meest duurzame havenstad van de wereld moet helpen maken. Na het voltooien van haar studie educational technology aan de Technische Universiteit Twente ging Verhoeven werken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 1993 trad zij in dienst van de gemeente Rotterdam. Voorafgaand aan haar huidige functie was zij daar onder meer hoofd van de afdeling Watermanagement en directeur Buitenruimte.

Paula Verhoeven, jurylid Gouden Piramide 2014
Paula Verhoeven, jurylid Gouden Piramide 2014Foto: Saskia Voest
Christiaan Weijts, jurylid Gouden Piramide 2014
Christiaan Weijts, jurylid Gouden Piramide 2014Foto: Saskia Voest

Christiaan Weijts

Christiaan Weijts is schrijver en columnist voor NRC Next en de Groene Amsterdammer. Hij studeerde Nederlands en literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden, waar hij redacteur was van het Leids Universitair Weekblad Mare. Weijts heeft inmiddels drie romans op zijn naam staan, die hem onder meer de Anton Wachterprijs, de BNG Nieuwe Literatuurprijs en de Gerard Walschapprijs opleverden. Daarnaast is hij tweemaal genomineerd geweest voor de AKO Literatuurprijs. In Weijts' roman Euforie is een prominente rol weggelegd voor de architectuur.

Rijksbouwmeester Frits van Dongen en opdrachtgever Bart Stok van MIET air
Rijksbouwmeester Frits van Dongen en opdrachtgever Bart Stok van MIET airFoto: Saskia Voest

Rijksbouwmeester Frits van Dongen

Juryvoorzitter rijksbouwmeester Frits van Dongen en jurysecretaris Olof Koekebakker hebben geen stemrecht.