Ga direct naar inhoud

Nominaties 2015

Gebiedsontwikkeling

Onder leiding van Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water, heeft de jury uit 42 inzendingen vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2015. De vijf nominaties zijn:

Industriepark Kleefse Waard HB-gebouw
Industriepark Kleefse Waard HB-gebouw
Luiten overhandigt oorkonde aan Bart Schoonderbeek, directeurvan Schipper Bosch
Luiten overhandigt oorkonde aan Bart Schoonderbeek, directeurvan Schipper Bosch
Plattegrond van de nieuwe situatie IPKW hr
Plattegrond van de nieuwe situatie

Schipper Bosch met Industriepark Kleefse Waard in Arnhem

De opdrachtgever heeft een bestaand bedrijventerrein getransformeerd tot een vitale gemeenschap van bedrijven die bijdragen aan een duurzame wereld. Het project beperkt zich dan ook niet tot ruimtelijke ingrepen; het omvat tevens diverse collectieve voorzieningen en activiteiten. Elke euro die het industriepark opbrengt wordt daar opnieuw in geïnvesteerd. Het terrein is opnieuw ingericht – met ruimte voor een eigen waterzuivering – en bij de renovatie van de gebouwen was er veel aandacht voor hun cultuurhistorische waarde.
Ontwerp: West 8, OFFICE Kersten Geers David Van Severen, NL Architects , Buro Harro.

Kustwerk Katwijk ruimtelijke inrichting
Kustwerk Katwijk ruimtelijke inrichting
Kustwerk Katwijk, dwarsdoorsnede
Kustwerk Katwijk dwarsdoorsnede
Luiten overhandigt oorkonde aan Hans van Dalfsen en Liesbeth Verhage van Kustwerk Katwijk
Luiten overhandigt oorkonde aan Hans van Dalfsen en Liesbeth Verhage van Kustwerk Katwijk

Hoogheemraadschap Rijnland en gemeente Katwijk met Kustwerk Katwijk

Vanwege de noodzakelijke kustversterking – en om een einde te maken aan de ongewenste situatie van een waterkering die dwars door het dorp liep – hebben het hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Katwijk een nieuwe waterkering langs de boulevard aangelegd. Daarnaast is een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Beide zijn verborgen in een duin. Een technisch hoogstandje waarmee de opdrachtgever buiten de gebaande paden is getreden.
Ontwerp: Royal Haskoning DHV, Okra Landschapsarchitecten, Arcadis

Havenkwartier Deventer masterplan. Projecten en kansen
Masterplan. Projecten en kansen
Jury Havenkwartier Deventer
Jury luistert geboeid naar uitleg over ontstaan Havenkwartier Deventer, 3 juni 2015
Lucy in the Sky - eenkamer hotel
Lucy in the Sky - eenkamer hotel

Opdrachtgevers Havenkwartier met het Havenkwartier Deventer

Een aanvankelijk plan om het Havenkwartier op basis van een traditioneel masterplan te herontwikkelen, werd in 2006 door de gemeente ingetrokken. In plaats daarvan werd het gebied in handen gegeven van pakweg driehonderd kleine gebruikers en investeerders. Hierdoor kunnen de kwaliteiten van het gebied, inclusief het erfgoed, optimaal worden benut voor de vestiging van zowel bedrijven als woningen. Er is zowel ruimte voor nieuwbouw (waaronder zelfbouw), als voor hergebruik van voormalige bedrijfsgebouwen.

Ontwerp: We Love The City, Red Scape, JDWA, Studio Groen + Schild, MBVDA, Te Kiefte Architecten, Maurer United, Architects, DUS Architects, MuldersvandenBerk, I'M Architecten, Wenink + Holtkamp Architecten, Buro Duck, Studio DAT, MAKS Architecture & Urbanism, Studio Coenen, Atelier Architecten, Hollands zicht, Hoogte Twee Architecten, Hollands Huis.

Ottenplein - opening Cultuurcentrum Herberg de Pol hr
Ottenplein - opening Cultuurcentrum Herberg de Pol
Jury te gast bij Heerlijckheid Diepenheim
Jury te gast bij Heerlijckheid Diepenheim
De Heerlijckheid Diepenheim non urban garden
Non Urban Garden - Boomtuin Jeroen Kooijmans

Kunstvereniging Diepenheim met de Heerlijckheid Diepenheim

Al jaren nemen in Diepenheim kunst en cultuur een belangrijke plaats in. Met de Heerlijckheid Diepenheim hebben de vrijwilligers van de Kunstvereniging deze identiteit nog sterker in het Twentse stadje verankerd. In samenwerking met de gemeente is er een nieuw cultuurcentrum gekomen. Historisch waardevolle gebouwen hebben een nieuwe bestemming gekregen en de tuinen van herman de vries zijn opengesteld. Daarnaast verzorgt de Kunstvereniging een programma dat ook een aantal jaarlijkse evenementen omvat. Het waterschap Vechtstromen legde een gebied voor waterberging aan.
Ontwerp: Architectenbureau Ten Dam / De Leeuw Diepenheim, Annemiek Bleumink

Landschapsplan Drentsche Aa hr
Landschapsplan Drentsche Aa en locatie van deelprojecten (30,000 ha)
Ballorveldna realisatie
Ballorveldna realisatie
Luiten overhandigt oorkonde aan opdrachtgever Ans van Wijn van Staatsbosbeheer
Eric Luiten overhandigt oorkonde aan opdrachtgever Ans van Wijn van Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer Drenthe met het Drentsche Aa gebied

Met bescheiden ingrepen heeft de opdrachtgever zich ingespannen om de grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het stroomgebied van de Drentsche Aa beter tot haar recht te laten komen. Voor verschillende deelgebieden werden inrichtings- en beheerplannen ontwikkeld. De ruimtelijke samenhang in het landschap is beter zichtbaar gemaakt en op zes plaatsen zijn belvedères opgericht. Het langjarige project is een demonstratie van de Belvedère-gedachte: het bijeenbrengen van de ‘natuurwereld’ en de ‘erfgoedwereld’.
Ontwerp: Strootman landschapsarchitecten Amsterdam

De Trofee
De trofee

Jurybezoek

In juni zijn de genomineerde opdrachtgevers en hun projecten bezocht door de jury. In de zomer is het een hele poos stil want wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de publicatie en aan de Kunstuuruitzending. Zaterdag 21 november 2015 reikt minister Plasterk de Gouden Piramide 2015 uit aan de winnaar. Op zondag 22 november wordt de Kunstuurspecial rond de Gouden Piramide uitgezonden.

Jury bezoekt tuinen van Heerlijckheid Diepenheim, 4 juni 2015
Jury bezoekt tuinen van Heerlijckheid Diepenheim, 4 juni 2015
Jury op het strand bij Katwijk, 3 juni 2015
Jury op het strand bij Katwijk, 3 juni 2015
Jury in the sky - Lucy in the Sky
Jury in the sky - Lucy in the SkyHavenkwartier Deventer

Deel via social media