Ga direct naar inhoud

Wat is de Gouden Piramide?

 

Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend en vernieuwend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de Gouden Piramide komen opdrachtgevers van inspirerende en vernieuwende projecten in Nederland in aanmerking: gemeenten, waterschappen, provincies, stichtingen, particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, enzovoort. De rijksoverheid is van deelname uitgesloten.
De prijs wordt al sinds 2003 uitgereikt en bestaat uit een trofee, een plaquette en een bedrag van 75.000 euro. De beste projecten worden beschreven en geillustreerd in een boek en er wordt een documentaire gemaakt over de genomineerde opdrachtgevers en hun project. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van IenM, OCW en BZK. De jury wordt voorgezeten door rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Logo GP vierkant HOME
Plaquette 2007
Plaquette 2007
Kevin Rijke (IPKW) en Bart Schoonderbeek van Schipper Bosch hebben zojuist de trofee uitgereikt gekregen door minister Plasterk
Kevin Rijke (IPKW) en Bart Schoonderbeek van Schipper Bosch hebben zojuist de trofee uitgereikt gekregen door minister Plasterk

Gouden Piramide 2018

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in thema's. Opdrachtgevers kunnen meedingen naar de Gouden Piramide met elk project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Ingezonden projecten kunnen sterk variëren in bijvoorbeeld schaalniveau en ontwerpopgave. De inzendingen worden dan ook niet in de eerste plaats beoordeeld op de ontwerpkwaliteit, maar op het opdrachtgeverschap. Heeft de opdrachtgever meer ambities aan het project verbonden dan de functionaliteit, de verschijningsvorm en het rendement? Wat heeft hij of zij gedaan om bijzondere ambities waar te maken? Zijn de mogelijkheden van het ontwerp ten volle gevonden en benut? Inspirerend opdrachtgeverschap vraagt visie, doorzettingsvermogen en de moed om buiten de gebaande paden te treden. Het leidt per definitie ook tot een goed resultaat, maar voor de Gouden Piramide is het verhaal erachter zeker zo belangrijk.
Opdrachtgevers die inspireren met een vernieuwend en gedurfd project komen voor de prijs in aanmerking: particulieren, instellingen, bedrijven, woningcorporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid is uitgesloten van deelname.
Jury Gouden Piramide 2011
Jury Gouden Piramide 2011Olof Koekebakker (secretaris), Elma van Boxel, Co Verdaas, Nol van Dooren, Yttje Feddes (voorzitter), David Hamers, Anna Vos en Michael van Gessel.
Jury Gouden Piramide 2013
Jury Gouden Piramide 2013Nausicaa Marbe, Olof Koekebakker (secretaris), Carolien Ligtenberg, Rudy Stroink, Tracy Metz, Frits van Dongen (vz), Sylvia Karres, Ad van der Aa, Andy Dritty
Jury 2014
Jury Gouden Piramide2014vlnr: Christiaan Weijts, Marinke Steenhuis, Frits van Dongen,Paula Verhoeven,zittend Olof Koekebakker, Eric Frijters en Birgitte de Maar

Inspirerend

De Rijksprijs wordt toegekend naar aanleiding van een project waarvan de totstandkoming en het eindresultaat een toonbeeld zijn van de bijzondere rol die inspirerend opdrachtgeverschap bij het ontwerp- en bouwproces kan spelen. Voor meer informatie over eerdere winnaars, kijk hier.

Mininster Bussemaker reikt Gouden Piramide uit aan Marie-Louise Meuris van de Nieuwe Ooster
Minister Bussemaker reikt Gouden Piramide uit aan opdrachtgever Marie-Louise Meuris van de Nieuwe Ooster
Edwin van Huis en minister Plasterk
Edwin van Huis en minister Plasterk
Maarten Duijn met Gouden Piramide
Maarten Duijn vanHeijmans met de trofee, winnaar 2011

Deel via social media