Wat is de Gouden Piramide?

 

Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de Gouden Piramide komen opdrachtgevers van inspirerende en vernieuwende projecten in Nederland in aanmerking: gemeenten, waterschappen, provincies, stichtingen, particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, enzovoort. De rijksoverheid is van deelname uitgesloten.
De prijs wordt al sinds 2003 uitgereikt en bestaat uit een trofee, een plaquette en een bedrag van 50.000 euro. De beste projecten worden beschreven en geillustreerd in een boek en er wordt een documentaire gemaakt over de genomineerde opdrachtgevers en hun project. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van IenM, OCW en BZK.

Logo GP vierkant HOME
Plaquette 2007
Plaquette 2007
Kevin Rijke (IPKW) en Bart Schoonderbeek van Schipper Bosch hebben zojuist trofee uitger

Kevin Rijke (IPKW) en Bart Schoonderbeek van Schipper Bosch hebben zojuist de trofee uitgereikt gekregen door minister Plasterk
Foto: Valerie Kuypers

2016 architectuur

De Gouden Piramide gaat afwisselend over architectuur en gebiedsontwikkeling. In 2016 is het de beurt aan de architectuur: een ruimtelijk project met de schaal van het gebouwde object of het aangelegde terrein. Denk bijvoorbeeld aan een gebouw of gebouwencomplex, een brug, een plein, een erf of een park. Het kan om nieuwbouw gaan, maar ook om herontwikkeling, renovatie of tijdelijk gebruik. Het project moet in 2014 of 2015 zijn opgeleverd.

Alle opdrachtgevers die inspireren met een vernieuwend en gedurfd project komen voor de prijs in aanmerking: particulieren, instellingen, bedrijven, woningcorporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid zelf is uitgesloten. Zestig opdrachtgevers zonden een project in, vijf werden er genomineerd.
Jury 2011

Jury Gouden Piramide 2011
Olof Koekebakker (secretaris), Elma van Boxel, Co Verdaas, Noël van Dooren, Yttje Feddes (voorzitter), David Hamers, Anna Vos en Michael van Gessel.

Jury 2013

Jury Gouden Piramide 2013
Nausicaa Marbe, Olof Koekebakker (secretaris), Carolien Ligtenberg, Rudy Stroink, Tracy Metz, Frits van Dongen (vz), Sylvia Karres, Ad van der Aa, Andy Dritty

Jury 2014

Jury Gouden Piramide 2014
vlnr: Christiaan Weijts, Marinke Steenhuis, Frits van Dongen, Paula Verhoeven, zittend Olof Koekebakker, Eric Frijters en Birgitte de Maar 
Foto: Jiri Büller

Inspirerend

De Rijksprijs wordt toegekend naar aanleiding van een project waarvan de totstandkoming en het eindresultaat een toonbeeld zijn van de bijzondere rol die inspirerend opdrachtgeverschap bij het ontwerp- en bouwproces kan spelen. Voor meer informatie over eerdere winnaars, kijk hier.

Mninster Bussemaker reikt Gouden Piramide uit aan Marie-Louise Meuris van de Nieuwe Ooster

Minister Bussemaker reikt Gouden Piramide uit aan Marie-Louise Meuris van de Nieuwe Ooster
foto: Valerie Kuypers

Edwin van Huis en minister Plasterk
Maarten Duijn met Gouden Piramide

Maarten Duijn van Heijmans met de trofee, winnaar 2011