Wat is de Gouden Piramide?

 

Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Meedingen kan met elk uitgevoerd of bijna uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Het kan om een nieuwe ontwikkeling gaan, maar ook om herbestemming, renovatie of tijdelijk gebruik. Het gaat om de durf en ambitie achter het project. Om de vernieuwing die is gezocht, en de manier waarop.

Alle opdrachtgevers kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Particulieren, instellingen, bedrijven, corporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid is van deelname uitgesloten. Opdrachtgevers die willen deelnemen, kunnen zich inschrijven tot woensdag 13 december 2017 om 17.00 uur.

Edwin Oostmeijer met trofee

Edwin Oostmeijer met trofee, winnaar 2006

Winnaar 2014: Marie-Louise Meuris van de Nieuwe Ooster

Winnaar Gouden Piramide 2014: Marie-Louise Meuris van de Nieuwe Ooster

Rijksprijs

Rijksprijs de Gouden Piramide is de opvolger van respectievelijk de rijksprijzen De Bronzen Bever (1990-1997) en De Zeven Pyramides (1998-2002). De jury wordt voorgezeten door rijksbouwmeester Floris Alkemade.