Ga direct naar inhoud

Schoneveld Breeding BV

PlantXperience
Zaadveredelingsbedrijf bij Apeldoorn vertaalt duurzaamheidsambitie in een nieuwe architectonische typologie

Nieuwe huisvesting van zaadverdelaar Schoneveld Breeding in Wilp Foto Schoneveld Breeding
Interieur nieuwe huisvesting van zaadverdelaar Schoneveld Breeding in Wilp

Opdrachtgever en ontwerp

Eindverantwoordelijke en projecttrekker:
Peter van de Pol

Ontwerp:
BDG Architecten

Planvorming en realisatie:
2010–2019

Nieuwe huisvesting van zaadverdelaar Schoneveld Breeding in Wilp  Foto Schoneveld Breeding

Projectbeschrijving

Zaadveredeling bevindt zich op het snijvlak van de sierteelt en de kenniseconomie. De sierteelt is een sector van familiebedrijven. Veel daarvan doen hun werk in stilte. Bijna iedereen heeft de producten in huis, maar de meeste mensen weten niet welk bedrijf de planten of bloemen heeft geteeld – laat staan wat er voor nodig is om ze in de winkel te krijgen. De kenniseconomie is juist gebaat bij openheid, uitwisseling en cross-overs. De omgeving die daarbij hoort is die van een campus, een werkmilieu dat inspireert en de belofte van innovatie ademt.
PlantXperience brengt beide werelden samen. Het is de nieuwe huisvesting van zaadveredelaar Schoneveld Breeding in Wilp, ten oosten van Apeldoorn. Het bedrijf ontwikkelt nieuwe soorten en variëteiten bloeiende potplanten. Het produceert zaden en verkoopt ze wereldwijd. De oude locatie bood te weinig mogelijkheden om door te groeien en over te schakelen op een duurzame bedrijfsvoering. ‘Werken aan circulaire productieprocessen, kennisdeling, onderzoek, onderwijs en innovatie’ was expliciet onderdeel van het wensenpakket voor de nieuwbouw.
Deze ambitie resulteerde in wat de opdrachtgever zelf ‘Boerenerf 2.0’ noemt. Het erf herbergt functies zoals laboratoria, bedrijfskantoren en de zaadbunker. Ze zijn ondergebracht in vier gebouwen, overkoepeld door een glazen kasconstructie. Onder het glazen dak, tussen de vier gebouwen, bevindt zich een binnenplein. Hier is een laagdrempelige verblijfs- en ontmoetingsruimte gecreëerd. Het is de uitvalsbasis voor excursies, workshops, cursussen en ander bezoek aan het bedrijf. Naast dit nieuwe erf bevinden zich kassen voor de productie en teeltondersteunende functies.
Een gesloten watersysteem belichaamt de duurzame ambities van Schoneveld Breeding. Regenwater wordt ingezet als gietwater; weggespoeld water wordt gezuiverd en opnieuw benut. Het is de bedoeling dat in 2021 een ‘waterfabriek’ in gebruik wordt genomen. Deze wint grondstoffen terug uit afvalwater, onder andere van het bedrijf zelf, en produceert water van drinkbare kwaliteit. Hiervoor wordt samengewerkt met het waterschap Vallei en Veluwe, die een vestiging heeft naast de PlantXperience. Het is een voorbeeld van de cross-overs waar Schoneveld met de nieuwe huisvesting op uit is.

Juryoordeel

Verduurzaming en innovatie in de agrarische sector is een actueel en uiterst relevant thema. Vooruitstrevende bedrijven die expliciet mikken op ontwikkeling van nieuwe kennis, zijn onmisbaar om hier gestalte aan te geven. Het is interessant om te zien hoe Schoneveld hiermee bezig is. Samen met zijn architect experimenteert het bedrijf met een architectonische typologie die hier uitdrukking aan geeft. De sector komt van ver. Glastuinbouwkassen worden doorgaans benaderd als installaties; ze onttrekken zich nog altijd aan de esthetische normen die we als samenleving aan gebouwen stellen. Ook in dat opzicht is PlantXperience een stap in de goede richting.

Nieuwe huisvesting van zaadverdelaar Schoneveld Breeding in Wilp  Foto Schoneveld Breeding