Ga direct naar inhoud

Seven New Things

SWEETS Hotel
Opzienbarende herbestemming van een reeks Amsterdamse brugwachtershuisjes

SWEETS Hotel Hortusbrug. Foto Lotte Holterman
SWEETS Hotel Hortusbrug. Foto Lotte Holterman

Opdrachtgever en ontwerp

Eindverantwoordelijken:
Suzanne Oxenaar en Otto Nan

Projecttrekker:
Suzanne Oxenaar

Ontwerp:
Space&Matter

Planvorming en realisatie:
2012–2018

Interieur Hortusbrug foto Lotte Holterman
Interieur Hortusbrug. Foto: Lotte Holterman

Projectbeschrijving

Eerder was Seven New Things verantwoordelijk voor Lloyd Hotel & Culturele Ambassade en Hotel The Exchange in Amsterdam. Allebei hotels met een artistieke formule en een uitgesproken eigen sfeer. In Tokyo maakte het een pop-uphotel. Geen hotelexploitant kortom die terugschrikt voor het ongewone. Die reputatie bracht de architecten van Space&Matter er in 2011 toe om op deze ondernemers af te stappen. Zij hadden een idee om een hotel te maken bestaande uit losse kamers, verspreid over Amsterdam. Seven New Things toonde belangstelling, maar met een voorkeur voor hergebruik van bestaande objecten.
Om het idee verder te brengen, zochten ze contact met projectontwikkelaar Grayfield. Die legde het verband met de 28 brugwachtershuisjes die hun functie zouden verliezen. Geen twee van die huisjes zijn gelijk. Ze liggen verspreid over heel Amsterdam, van binnenstad tot buitenwijk. De nieuwste dateert van 2009, de oudste van 1673.
De gemeente hapte toe. Ze was bereid alle huisjes in één pakket voor langere tijd te verhuren. Er waren enkele voorwaarden aan verbonden. Alle verbouwingen en saneringen moesten worden uitgevoerd door de nieuwe gebruiker. Technische ruimtes bleven noodzakelijk voor de brugbediening, dus moesten volledig gescheiden worden van de kamers. Isolatie, riolering en elektriciteit moesten in bijna alle gevallen opnieuw worden aangelegd.
Een uniforme aanpak voor alle locaties was uitgesloten. Gaandeweg kwam een samenwerkingsvorm tot stand waarbij per locatie, in de krappe ruimte van het brugwachtershuisje zelf, werd overlegd. Dit was de zogenaamde Designpicnic, waaraan bijvoorbeeld ook het bouwteam en de gemeente deelnamen. Oplossingen werden gezamenlijk uitgedacht. Dat bevorderde het tempo, de flexibiliteit en de inventiviteit.
SWEETS is een volwaardig hotel, al liggen de kamers ongebruikelijk ver van elkaar af en ontbreken centrale voorzieningen zoals een lobby en een bar. Het is een creatieve herbestemming waarmee de opdrachtgevers meer willen dan hotelkamers verhuren. Net als bij eerdere initiatieven wil Seven New Things ‘een nieuwe visie geven op een conventioneel onderwerp’; ze stelt er de vraag mee ‘wat een hotel kan zijn’.

Juryoordeel

SWEETS leverde veel discussie op. Een opdrachtgever die een bijna ondoenlijk idee oppakt en waarmaakt, dat dwingt ontegenzeglijk respect en waardering af. Alles wat een efficiënte hotelexploitatie mogelijk maakt ontbreekt, en toch is het een hotel. Tegelijk zit daar de crux van de aarzeling bij de jury. Alles kan dus hotel worden in Amsterdam. Terwijl dat typisch een functie is waar Amsterdammers zelf weinig mee kunnen. De inzending zou goede kans maken op een prijs voor het meest inspirerende ondernemerschap. Maar aan het meest inspirerende opdrachtgeverschap zit nadrukkelijk ook een publieke kant. Daarvoor moet de meerwaarde voor de omgeving groter zijn dan alleen het behoud van de op zichzelf waardevolle brugwachtershuisjes.

SWEETS Hotel Overtoomsesluis. Foto: Lotte Holterman
Exterieur en interieur Hotel Overtoomsesluis. Foto's: Lotte Holterman.
Intereur Overtoomsesluis. Foto: Lotte Holterman