Ga direct naar inhoud

Inschrijven

Opdrachtgevers die willen meedoen, kunnen zich vanaf vrijdag 1 november 2019 tot vrijdag 13 december 2019 17u via deze site inschrijven.

Gouden Piramide 2020

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Alle opdrachtgevers die inspireren met een vernieuwend en gedurfd project komen voor de prijs in aanmerking: particulieren, instellingen, bedrijven, woningcorporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid is van deelname uitgesloten.

Het project waarmee een opdrachtgever meedingt moet een bijna of compleet uitgevoerd ruimtelijk project zijn waarvoor opdracht is gegeven aan één of meer architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en/of interieurarchitecten. Het kan om nieuwbouw of nieuwe aanleg gaan, maar ook om herontwikkeling, renovatie of tijdelijk gebruik. In aanmerking komen gebouwen, pleinen, parken, waterbouwkundige werken, infrastructuur, landschappen, buurten, erven, ensembles, stads- en dorpscentra, bedrijventerreinen, enzovoort. Het gaat om de durf en ambitie achter het project. Om de vernieuwing die is gezocht, en de manier waarop.

De Gouden Piramide bestaat sinds 2003 en is een initiatief van de ministeries van BZK, OCW en I&W. De winnaar ontvangt een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 75.000 euro. De resultaten worden gepresenteerd in een boek en een documentaire die beide rond de dag van de prijsuitreiking verschijnen.

Felicitaties van minister Ollongren en rijksbouwmeester Alkemade voor de winnaars van 2018

Felicitaties van minister Ollongren en rijksbouwmeester Alkemade voor de winnaars van 2018

Tijdpad

De inschrijving sluit vrijdag 13 december 2019 om 17u. In april 2020 worden drie tot vijf genomineerde opdrachtgevers gepubliceerd via een nieuwsbericht via deze site en het jurybezoek aan de opdrachtgevers op locatie is gepland op dinsdag 26 & woensdag 27 mei 2020.
In september 2020 reikt de minister (ov) de Gouden Piramide 2020 uit aan de meest inspirerende opdrachtgever van Nederland!