Jury

De jury bestaat deze ronde uit de volgende personen:

Jury in Loods 6

Francesco Veenstra (voorzitter zonder stemrecht) is in september 2021 aangetreden als Rijksbouwmeester. Sinds 2017 is hij partner bij Vakwerk architecten in Delft. Daarvoor werkte hij bij Mecanoo, waar hij van 2007 tot 2017 mede-eigenaar was. Tot juli 2021 was hij voorzitter van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

Han Dijk is stedenbouwkundig ontwerper en oprichtend partner van PosadMaxwan strategy x design in Den Haag. Hij is gastdocent en visiting critic bij onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland en zit in verschillende kwaliteitsteams. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar gezonde verstedelijking.

Andy van den Dobbelsteen is hoogleraar Climate Design & Sustainability en coördinator duurzaamheid aan de TU Delft. Daarnaast was hij tot voor kort voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van Advies van NL Greenlabel en lid van de adviesraad van de Dutch Green Building Council. Hij is columnist, spreker en thrillerauteur.

Walter Hamers is bestuurder van Landschapspark Heilig Landstichting en Museumpark Orientalis en is bestuurvoorzitter van het Gelders Genootschap. Tot oktober 2021 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de woningcorporatie Talis in Nijmegen en Wijchen. Hij is van origine organisatiesocioloog en is of was verbonden aan diverse organisaties op het gebied van duurzaamheid, cultuur en woningbouw.

Lieke Jildou de Jong verricht met haar eigen bureau Landscape Collected ontwerpend onderzoek naar een toekomstbestendige landschapsontwikkeling. Tussen juni 2021 en juni 2022 werkte zij ook als landschapsarchitect bij de gemeente Groningen, met bijzondere aandacht voor het buitengebied. Ze is gastdocent aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Met haar afstudeerwerk aan die academie won ze de Archiprix 2022.

Martjan Kuit is publicist en communicatieadviseur. Als ‘gebouwenfan’ brengt hij op allerlei manieren architectuur onder de aandacht. Zo verkoopt hij T-shirts met ‘smaakgevoelige gebouwen’ erop en sliep hij een nachtje in het provinciehuis van Noord-Brabant. Hij is gevestigd in Zwolle.

Maaike Perenboom is actief in de gebieds- en vastgoedontwikkeling, sinds 2018 bij ontwikkelaar Synchroon. Daar werkt ze onder meer aan de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone in Utrecht. Ze heeft een achtergrond als stedenbouwkundige en haar bijzondere aandacht gaat uit naar duurzame en inclusieve ontwikkeling.

Do Janne Vermeulen is als architect opgeleid aan de University College London. Ze is oprichtend partner bij Team V Architectuur. Daarvoor werkte ze als architect bij Meyer en Van Schooten Architecture. Ze heeft zitting in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Amsterdam en is actief als spreker en columnist.

Peter Paul Witsen is secretaris van de jury en heeft geen stemrecht.