Stedenbouw Landschap Infrastructuur

Nederland is bezaaid met gebouwen. De architectuur van deze gebouwen was het voornaamste thema van De Gouden Piramide 2003. Maar Nederland bestaat ook uit gebieden. Natuurgebieden en gebieden met een agrarische bestemming, en in toenemende mate bebouwde gebieden.
Deze laatste categorie bepaalt in steeds sterkere mate het karakter van ons verstedelijkte land: buurten, woonwijken, bedrijventerreinen, kantoorparken, recreatieterreinen, binnenstedelijke gebieden of aangelegde ‘nieuwe natuur’.
Deze bebouwde of landschappelijk ingerichte gebieden maken dat Nederland een conglomeraat is van afzonderlijke plekken. In alle soorten en maten, en met alle mogelijke monofunctionele of gemengde bestemmingen.
Dit boek, De Gouden Piramide 2004, gaat over de aanleg en inrichting van dergelijke gebieden. Samen met de voorzieningen voor de almaar groeiende mobiliteit vormen ze de grondstof voor de inrichting van Nederland. Wie zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze gebieden, die zo bepalend is voor onze dagelijkse woon- en werkomgeving? Wie bepalen het programma waarbinnen het maatschappelijk leven in Nederland zich voltrekt en waaraan ontwerpers zich moeten houden? Dat zijn vooral de gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.