Visie en volharding

Voor goede architectuur is meer nodig dan talentvolle ontwerpers. De rol van de opdrachtgever mag niet worden onderschat. Zijn of haar visie en volharding zijn even onmisbaar als de vakbekwaamheid van de architect. Om die reden stimuleert het Rijk goed opdrachtgeverschap al tien jaar met de Gouden Piramide, de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.
In dit boek worden de winnaar en de overige genomineerden van de Gouden Piramide 2012 gepresenteerd, alsmede tien andere inzendingen die de jury interessant genoeg vindt om onder de aandacht te brengen. Daarnaast is er een uitgebreid verslag van het juryproces. Een en ander wordt voorafgegaan door een viertal opstellen. Rijksbouwmeester en voorzitter van de jury Frits van Dongen schrijft dat architectuur en stedenbouw na een ‘Gouden Eeuw’ weer oog moeten krijgen voor vakmanschap en ambachtelijkheid. De bijdrage van Tracy Metz gaat over het perspectief dat ‘tijdelijk
gebruik’ biedt. Kees de Graaf geeft een analyse van de crisis en stelt vast dat die kansen biedt voor vernieuwing. Het essay van Mariet Schoenmakers ten slotte gaat over het bouwen voor de zorg. Na een historische schets houdt zij een pleidooi voor een opdrachtgeverschap dat weer durft te
spreken over mensen.