20 jaar Gouden Piramide

Goudgerand; de oogst van twintig jaar Gouden Piramide

Dit essay blikt terug op de resultaten van twintig jaar Gouden Piramide en kijkt vooruit. Nederland staat voor een aantal maatschappelijke opgaven die hun weerga niet kennen en grote invloed hebben op de leefomgeving van iedereen die hier woont. Opdrachtgevers en ontwerpers hebben daarin een grote verantwoordelijkheid. Wat vertelt de reeks Gouden Piramides ons over de voorwaarden waaronder zij die verantwoordelijkheid optimaal kunnen waarmaken?

Goudgerand; de oogst van twintig jaar Gouden Piramide