Toegevoegde waarde

In 2013 was het thema gebiedsontwikkeling. De tijd van dwingende masterplannen en grote stadsuitbreidingen is voorbij. Gebiedsontwikkeling gaat steeds vaker over de herstructurering van de bestaande stad en het landschap, en over het bieden van ruimte aan kleinschalige initiatieven ‘van onderop’. In dit boek worden de vier genomineerde opdrachtgevers en hun projecten in woord en beeld gepresenteerd, inclusief het oordeel van de jury.
In aanvulling hierop komen elf andere inzendingen aan bod die de jury interessant genoeg vindt om onder de aandacht te brengen. Naast een uitgebreid verslag van de jurering onder leiding van Rijksbouwmeester Frits van Dongen zijn er essays over de nieuwe rollen van de opdrachtgever, de ontwerper en de ambtenaar, over de waterschappen als opdrachtgever en over de data-explosie die van onze steden smart cities maakt.