Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op goudenpiramide.nl gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Gouden Piramide aan de privacywetgeving. Meer informatie over privacy op Rijksoverheid.nl.