Naar goed gebruik

Goede gebiedsontwikkeling kan niet zonder goed opdrachtgeverschap. Daarvoor zijn opdrachtgevers nodig met visie, gedrevenheid, vakmanschap en volharding. Om inspirerend opdrachtgeverschap te stimuleren, wordt jaarlijks de Gouden Piramide uitgereikt. In 2015 is het thema gebiedsontwikkeling. De inzendingen zijn beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van de Rijksadviseur Landschap en Water.
In dit boek worden de winnaar en de vier overige genomineerden gepresenteerd, met inbegrip van het oordeel van de jury. Uit het brede palet van genomineerden blijkt dat aan elk van hen een ander soort ruimtelijke opgave is verbonden. Naast de vijf genomineerden worden nog tien inzendingen gepresenteerd die het volgens de jury waard zijn om onder de aandacht te worden gebracht. Vier essays gaan aan het juryverslag vooraf: over de condities voor ruimtelijke kwaliteit, over de vraag in hoeverre de overheid nog de regie heeft, over cocreatie als antwoord op krimp, en over de Nederlandse praktijk in vergelijking met gebiedsontwikkeling in de ons omringende landen.