De compositie van Nederland

Nederland ziet eruit als een lappendeken. Onnoemelijk veel afzonderlijke gebieden bepalen het karakter. Een aaneengesloten gebied van stevig formaat met één dominante bestemming treffen we eigenlijk alleen aan op de Veluwe. Voor het overige is Nederland opgedeeld in woonwijken, land- en tuinbouwpercelen, (veen)plassen, polders, stadskernen, natuurgebieden, bedrijventerreinen, (recreatie)parken en landgoederen. De transformatie van al deze gebieden is het onderwerp van dit boek. Gezamenlijk vormen ze de compositie van Nederland.
De diversiteit aan thema’s van de ingezonden projecten voor de Gouden Piramide 2007 is aanzienlijk. Ze lopen uiteen van de radicale transformatie door een veeboer van een agrarisch bedrijf in een recreatief natuurgebied tot de wederopbouw van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek in Enschede, van de opzet van een sophisticated High Tech Campus door Philips tot de ecologisch verantwoorde herinrichting van het landgoed Schoonoord door het Wereld Natuur Fonds. De beste veertien projecten worden — voorzien van het juryoordeel — uitgebreid beschreven en gedocumenteerd. Verschillende deskundigen, onder wie rijksbouwmeester Mels Crouwel, belichten vanuit uiteenlopend perspectief het voor de inrichting van Nederland zo belangrijke thema van deze prijsronde: de gebiedsontwikkeling in Nederland.