Visioen en werkelijkheid

Architectuur is dit jaar het onderwerp van de Gouden Piramide 2008, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.
Bijna honderd projecten zijn door hun opdrachtgever aangemeld.
De beste vijftien inzendingen, waaronder de vijf genomineerden inclusief de winnaar, worden in dit boek beschreven en getoond vanuit het perspectief van de opdrachtgevers. Van het allereerste visioen van het gedroomde gebouw tot het concrete resultaat. Daarbij gaat het niet alleen om gemeenten, projectontwikkelaars en corporaties, maar ook om particulieren, bedrijven, culturele instellingen, zorginstellingen en scholen.
De gedocumenteerde projecten worden voorafgegaan door drie essays en een interview met de nieuwe rijksbouwmeester, Liesbeth van der Pol. De essays gaan nader in op tendensen die onder de inzendingen te signaleren zijn. Indira van ’t Klooster ondervraagt de steeds grotere groep architecten die zelf risicodragende projecten ontwikkelen. Janny Rodermond schrijft over de nieuwste generatie zorggebouwen waarin verschillende soorten zorg samen met andere functies zijn ondergebracht. Projectontwikkelaar Marcel Loosen laat zijn licht schijnen over de huidige rolverdeling binnen het bouwproces en bepleit het bestaansrecht van de ‘pure’ ontwikkelaar.