Contrast en samenhang

Bij de inrichting van Nederland is er aan tegenstrijdige belangen geen gebrek. Ruimteclaims vanuit de industrie, de agrarische sector, de woning- en kantorenmarkt, natuurbescherming, waterbeheer, infrastructuur en recreatie strijden om voorrang. Maar: gaat het bij de inrichting van ons land nu om de expressie van dat wat van nature verschillend is of om cohesie, het aaneensmeden van landschappen
en functies?
Contrast en samenhang, het zijn deze schijnbaar tegenstrijdige elementen die bij gebiedsontwikkelingen — het thema van dit boek — een gezichtsbepalende rol spelen.
De oproep aan opdrachtgevers in Nederland om recente gebiedsontwikkelingsprojecten in te zenden, heeft geleid tot een bijzonder gevarieerde verzameling plannen die een goed beeld geeft van wat op dit terrein wordt gepresteerd. De beste dertien inzendingen zijn in dit boek opgenomen: van centrumplannen tot een fonkelnieuwe provinciale weg met achtentwintig civiele kunstwerken, van ecologische landschapsontwikkeling tot een stadspark boven en naast de hogesnelheidslijn. De inzendingen van vijf genomineerde opdrachtgevers en acht second bests zijn uitgebreid beschreven, gedocumenteerd en voorzien van het juryoordeel. Bovendien belichten drie gastauteurs en rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol vanuit verschillend perspectief de belangrijke rol van opdrachtgevers bij de vormgeving van ons land.