Architectuur na de hausse

Het Nederlandse architectuurklimaat is getroffen door een stevige depressie. Door de economische neergang van de afgelopen jaren zijn de opdrachten voor grote nieuwbouwprojecten sterk verminderd. Dat heeft dramatische consequenties. Naar schatting 40 procent van de Nederlandse architecten is werkloos geworden en professionele opdrachtgevers opereren alleen nog met de grootst mogelijke terughoudendheid.
Deze onzekere tijd heeft niet alleen geleid tot minder omzet, maar ook tot een heroriëntatie op het bouwen zelf. De tijd van spectaculaire architectuur uit de roaring nineties lijkt voorbij. De aandacht wordt verlegd naar duurzaamheid, sociale inbedding, herbestemming en smart architecture. Veel inzendingen voor de Gouden Piramide 2010 getuigen van deze veranderde opstelling. De projecten zijn over de hele linie bescheidener, maar volgens de jury wel van een verrassend hoog niveau.
In dit boek zijn de beste vijftien projecten uitgebreid gedocumenteerd, beschreven en van het juryoordeel voorzien. Bovendien belichten vijf toonaangevende architecten, onder wie rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, vanuit hun eigen ontwerppraktijk verschillende facetten van de huidige architectuurontwikkeling in Nederland en de rol van opdrachtgevers in het ontwerp- en bouwproces