Ruimte in ontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is het thema in 2011. De jury kreeg 51 inzendingen te beoordelen, waarvan ze er vijf nomineerde. Nadat ze deze vijf projecten – variërend van een park tot de transformatie van een voormalig bedrijfsterrein – had bezocht, kon de jury een winnaar voordragen.
Deze winnaar en de overige nominaties worden in dit boek uitgebreid gepresenteerd, inclusief het juryoordeel. Ze worden aangevuld met een tiental andere inzendingen die het volgens de jury waard zijn om onder de aandacht te worden gebracht. Naast een verslag van het juryproces en een interview met de nieuwe rijksbouwmeester Frits van Dongen bevat deze publicatie drie bijdragen van gastauteurs. Anne Luijten schrijft over nieuwe verhoudingen in de gebiedsontwikkeling. Die leiden ertoe dat voor meer partijen, zoals de gebruikers, een plaats moet worden ingeruimd. Marlies Brinkhuijsen is van oordeel dat het bij recreatiegebieden nog te vaak gaat om de hoeveelheid groen, terwijl de aandacht eerder zou moeten uitgaan naar de kwaliteit ervan. Het duo Eric Frijters en Olv Klijn ten slotte voert een pleidooi voor ontwerpend onderzoek als antwoord op de huidige situatie van ‘permanente instabiliteit’.