Voortbouwen

Naast ontwerpers spelen opdrachtgevers een cruciale rol bij het aanzien en de inrichting van onze omgeving. Om de kwaliteit van het opdrachtgeverschap te bevorderen heeft het Rijk de Gouden Piramide in het leven geroepen, de jaarlijkse prijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. In 2014 is het thema architectuur. Een jury onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester koos uit vijf genomineerden een winnaar.
In weerwil van de weinig florerende bouwsector slagen opdrachtgevers er nog altijd in om aansprekende projecten tot stand te brengen. Behalve nieuwbouw betreft het vaak herbestemming van bestaande gebouwen, waaronder nogal wat monumenten. In dit boek worden de winnaar en de
vier overige genomineerde opdrachtgevers met hun projecten in woord en beeld gepresenteerd, inclusief het oordeel van de jury.
In aanvulling hierop komen tien andere inzendingen aan bod die tezamen een interessante staalkaart vormen van vernieuwend opdrachtgeverschap. Het boek bevat een uitgebreid juryverslag en een viertal essays: over het perspectief van minder rijksgebouwen, over de veranderende rol van de overheid, over de toekomst van duurzaam bouwen en over nieuwe perspectieven voor de ruimtelijke sector.