Toewijding en daadkracht

Goed ontwerp kan snaren raken. Dit boek toont het werk van een aantal opdrachtgevers die beweging
willen brengen. Zij gaven opdracht aan architecten, stedenbouwkundigen of landschapsontwerpers, die hun intenties vertaalden in een ontwerp. Dankzij hun daadkracht en hun niet aflatende toewijding aan de samenleving en de omgeving vormen hun projecten een bron van inspiratie bij de actuele transities in stad en landschap.
 

Al deze opdrachtgevers dongen mee naar de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap: de Gouden Piramide 2022. Het Nederlands Auschwitz Comité won de prijs met het Nationaal Holocaust Namenmonument. De indringende boodschap daarvan is verwerkt in een magistraal ontwerp. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra belicht in een essay het belang van wederkerigheid: elk ontwerp en elke ruimtelijke ontwikkeling moet zich verhouden tot zijn maatschappelijke omgeving.