Toegankelijkhiedsonderzoek techniek

Het toegankelijkheidsonderzoek naar Platformrijksoverheidonline is afgerond op vrijdag 17 december 2021. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Een terugkoppeling van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan staan in de managementsamenvatting.