Gouden Piramide 2011

Heijmans Vastgoed wint met Het Funen in Amsterdam

Het project

Het Funen is een nieuwe woonwijk op een voormalig haven- en overslagterrein in het oosten van Amsterdam. De omstandigheden waren lastig, onder meer door wat zich in de directe omgeving bevond: de ‘achterkant’ van de aangrenzende Czaar Peterbuurt, het water van de Nieuwe Vaart en een drukke spoorlijn met zo ongeveer elke minuut een trein. Toch is men erin geslaagd om, beschermd door een doorlopende randbebouwing en een parkje, een intiem en autovrij woongebied tot stand te brengen. Het stedenbouwkundig plan, in combinatie met een weloverwogen landschapsontwerp, bood ruimte voor een opmerkelijke variatie in de bouwblokken, die door negen verschillende architecten zijn ontworpen. Door de complexiteit van de opgave en aanvankelijke twijfels over de marktkansen werden zowel de vasthoudendheid als de plooibaarheid van de opdrachtgever flink op de proef gesteld.

Ruimtelijk ontwerp: de Architekten Cie. (Frits van Dongen) , Landlab (Bram Breedveld) en diverse architecten

Uit het juryrapport

'Dat de jury erg onder de indruk was van deze inzending zat hem in de eerste plaats in de kwaliteit van de ontwerpen – in het bijzonder het stedenbouwkundig plan van Frits van Dongen en het landschapsontwerp van Bram Breedveld. Ook de gemeente Amsterdam verdient het te worden geprezen; die heeft namelijk consequent vastgehouden aan het openbare karakter van de buitenruimte. De kwaliteit van die buitenruimte, in het bijzonder de perfecte situering van het parkje, heeft er vervolgens voor gezorgd dat de hele Czaar Peterbuurt er door Het Funen enorm op is vooruitgegaan.
Uiteindelijk zijn het de prestaties van de opdrachtgever die door de jury worden gewogen. Ook hier is het oordeel lovend. Het begon in de jaren negentig met de durf van projectontwikke laar IBC om op deze achteraflocatie het avontuur aan te gaan. In 2000 werd IBC overgenomen door Heijmans Vastgoed, dat in het begin nogal huiverig aankeek tegen een project dat in niets leek op wat deze projectontwikkelaar gewend was. Al vlug toonde Heijmans zich echter ont vankelijk en vanaf dat moment heeft men er alles aan gedaan om Het Funen tot een succes te maken. Daarbij bleek de opdrachtgever lenig genoeg om te kunnen omgaan met veranderende omstandigheden. Zo werd bij de steeds onzeker wordende woningmarkt een investeerder aan gezocht om een gegarandeerd aantal woningen af te nemen. Een jurylid: ‘Een kwaliteit van deze opdrachtgever is dat hij bij veranderingen in de markt nieuwe inzichten heeft toegelaten, en daarbij toch het concept overeind heeft weten te houden.’

Publicatie

De beste inzendingen van de Gouden Piramide 2011 worden uitvoerig beschreven in de publicatie Ruimte in ontwikkeling.

Jury en overige genomineerden