De Gouden Piramide 2014

De Nieuwe Ooster in Amsterdam wint Gouden Piramide 2014

Trofee voor winnaar 2015

Op 22 november 2014 heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Gouden Piramide 2014, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, uitgereikt aan begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster in Amsterdam. De Nieuwe Ooster krijgt de prijs voor de meerjarige restauratie van het park en de gebouwen. De Gouden Piramide werd in het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag in ontvangst genomen door Marie-Louise Meuris, directeur van De Nieuwe Ooster.

Het project

De Nieuwe Ooster is een begraafplaats en crematorium in Amsterdam, waarvan het eerste deel in 1889 is aangelegd naar een ontwerp van landschapsarchitect L.A. Springer. In 2001 werd begonnen met een omvangrijke restauratie en vernieuwing, die in 2014 grotendeels is voltooid. Cruciaal bij de planontwikkeling was het ontwerp waarmee Karres en Brands landschapsarchitecten de prijsvraag wonnen voor een nieuw asbestemmingsgebied. In dat ontwerp lag tevens een visie voor het hele gebied besloten, waarbij het meest recente deel van De Nieuwe Ooster was aangewezen voor nieuwe ontwikkelingen. Naar analogie van een ‘streepjescode’ werd deze zone opgedeeld in evenwijdige stroken die ruimte bieden aan de meest uiteenlopende manieren om overledenen te gedenken. Ook het entreegebied is flink onder handen genomen; hier lag de nadruk op het herstellen van de oorspronkelijke kwaliteit. Latere toevoegingen zijn verwijderd en de uit 1939 daterende aula is gerestaureerd en uitgebreid met een nieuw crematorium.

Uit het juryrapport

De restauratie en vernieuwing van De Nieuwe Ooster laten zien hoe belangrijk het kan zijn als een vastberaden opdrachtgever visionaire ontwerpers ertoe brengt uit een opgave te halen wat erin zit. (…) Gedurende de vele jaren die het proces omspant, bleef [directeur] Meuris een opdrachtgever die vasthoudend was als dat nodig was, en tegelijk ontvankelijk op momenten dat zich kansen voordeden. (…) Visie, vasthoudendheid, maar ook ‘het zich niet laten opsluiten in een blauwdruk’. Het zijn ingrediënten die van de restauratie en vernieuwing van De Nieuwe Ooster een prestatie van formaat hebben gemaakt.

Publicatie

De beste inzendingen van de Gouden Piramide 2014 worden uitvoerig beschreven in de publicatie Voortbouwen.

Jury en genomineerden