Oplevering wooncomplex GewoonWonen

GewoonWonen is een nieuw project van Gouden Piramide 2016 winnares Jaqcueline Bouts. Zij won dat jaar met het project Xenia, een hospice voor jongvolwassenen in Leiden. Het prijzengeld heeft zij geïnvesteerd in dit nieuwe initiatief.

panden Xenia en GewoonWonen

Gewoon wonen

Op 1 december is wooncomplex GewoonWonen opgeleverd. Hiermee is een wens van logeergasten van Xenia, die te maken hebben met een progressieve spierziekte, in vervulling gegaan. Het biedt een plek middenin de maatschappij die voor mensen zonder beperking vanzelfsprekend is.

GewoonWonen is in vele opzichten een uniek project dat jongvolwassenen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid biedt een leven te leiden in het centrum van Leiden. De doelgroep is jonge mensen (van 18 tot 40 jaar) met een progressieve spierziekte zoals ALS en Duchenne waarvoor 24-uurs zorg in de nabijheid noodzakelijk is. Die zorg biedt het naastgelegen Xenia Hospice, dat jongvolwassenen met een beperkte levensverwachting een thuis met zorg op maat biedt. Bij GewoonWonen wordt de zorg in de eigen woonomgeving geboden. Zo behoudt de jongvolwassenen zijn eigen regie.

Samenwerking

Het wooncomplex bestaat uit vier woningen. Het plan is tot stand gekomen door een samenwerking van stichting GewoonWonen, woningstichting Ons Doel en architect Ed Bijman. Dankzij hulp van velen is de realisatie nu een feit. Mede dankzij de inzet van voormalig Rijkbouwmeester Floris Alkemade hebben ook de gemeente Leiden en de ministeries van BZK en VWS een financiële bijdrage geleverd

De oplevering van het wooncomplex is op feestelijke wijze gevierd!