Nominaties 2024 bekend!

De jury heeft na uitvoerig beraad de 50 inzendingen teruggebracht naar vijf genomineerde opdrachtgevers. Eind mei gaat de jury bij hen op bezoek om met eigen ogen het project te bekijken en met de opdrachtgever in gesprek te gaan.

5 genomineerden in beeld

Meelhattan BV met De Meelfabriek, Leiden

Ontwikkelaar Ab van der Wiel kocht de leegkomende meelfabriek in Leiden, nadat hij geïnspireerd was geraakt door de rauwe industriële gebouwen in het Meatpacking District in New York. Van der Wiel zette in op behoud en herontwikkeling van de monumentale gebouwen, een langjarig proces. Het programma bevat meerdere functies die een toevoeging vormen voor de stad, waaronder ook studentenhuisvesting en betaalbare werkruimtes.

Nimeto met Nimeto maakt ruimte, Utrecht

Opdrachtgever en mbo-vakschool Nimeto wilde heel bewust door in het bestaande pand dat eind jaren ’60 van de vorige eeuw werd gebouwd. Maar er was wel een ingrijpende vernieuwing nodig. Nimeto huurde het onderzoeksbureau Mevrouw Meijer in voor het uitzetten en begeleiden van een ontwerpend onderzoek. Hierna is de keuze gevallen op een jonge architect. Met een aantal forse ingrepen is het gebouw, inclusief de omgeving, klaargemaakt voor een tweede leven.

MWPO en Beauvast met Transformatie Rode Weeshuisstraat, Groningen

In de binnenstad van Groningen transformeerden ontwikkelaars MWPO en Beauvast twee voormalige V&D-panden. Daarnaast is er het nieuwe woongebouw Mercado gerealiseerd en richtte de gemeente de openbare ruimte van de Rode Weeshuisstraat opnieuw in. In totaal is 20.000 m2 aan leegstaande winkeloppervlakte uit de markt gehaald en vervangen door kantoren, woningen, horeca en een grote ondergrondse fietsenstalling.

Gemeente Rotterdam met Getijdenpark Eiland van Brienenoord

Het Eiland van Brienenoord moest natuurlijker en beter bereikbaar worden, met een mooiere inrichting. De ontwerpers vertaalden deze opdracht van de gemeente Rotterdam onder meer in natuurvriendelijke oevers, nieuwe bruggen en uitkijkpunten. Participatie vond plaats met een Eilandberaad waarin betrokkenen mee dachten. Dit eerste project vanuit het gemeentelijke programma Rivieroevers is daarmee een voorbeeld voor andere riviergebieden, in Rotterdam en heel Nederland.

BOEi met Zuider Gymnasium, Rotterdam

Na voortschrijdend inzicht bij de gemeente is het Zuiderziekenhuis in Rotterdam getransformeerd tot het eerste gymnasium ‘op Zuid’. Bij de herontwikkeling is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en gezondheid. De toevoeging van hoogwaardig onderwijs op deze plek past in de ambities van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, dat inzet op verbetering van het toekomstperspectief voor de circa 240.000 inwoners in dit gebied.

Vervolg

De jury bezoekt eind mei de vijf genomineerde opdrachtgevers. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt de winnaar, tijdens een feestelijke bijeenkomst, op 10 oktober 2024 bekend. Daarbij ziet ook een publicatie het licht met daarin het juryverslag, een essay van de Rijksbouwmeester en besprekingen van de vijftien meest inspirerende opdrachtgevers (waaronder de genomineerden). In aanloop naar de bekendmaking verschijnt van alle genomineerden een korte film.