Meelhattan b.v. met De Meelfabriek

De Noordwijkse ontwikkelaar/bouwer Ab van der Wiel (Meelhattan BV) kocht de leegkomende meelfabriek in Leiden aan nadat hij geïnspireerd was geraakt door de rauwe industriële gebouwen die hij zag in het Meatpacking District in New York City. Waar de gemeente Leiden deze liever wilde slopen, zette Van der Wiel in op behoud en herontwikkeling.

Lange adem

Dit proces loopt sinds het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw en de eerste deelprojecten zijn gerealiseerd. Het programma van circa 55.000 m2 bestaat uit een mix van hergebruik (met onder meer tien rijksmonumentale delen en nieuwbouw). Aan de basis ligt een concept van de Zwitserse architect Peter Zumthor. In latere fasen zijn naast de architecten voor de deelplannen ook landschapsarchitecten aangetrokken.

Programma

Het programma bevat meerdere functies die een toevoeging vormen voor de stad, waaronder ook studentenhuisvesting en betaalbare werkruimtes, en sluit aan op de bredere transformatie van het Leidse Singelpark. Het terrein is autoluw ingericht, met veel aandacht voor water en groen.

Ontwerp: Peter Zunmthor, Splinter Architecten, Studio Akkerhuis Architects, Piet Oudolf, LOLA landscape architects