Wat is de Gouden Piramide?

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.

Inspirerend opdrachtgeverschap

Het gaat hierbij om opdrachtgeverschap dat wordt gekenmerkt door de creatieve, deskundige, voorbeeldige en bezielende wijze waarop de opdrachtgever de voorwaarden voor het eindresultaat in het ontwerp- en bouwproces optimaliseert.

Trofee

Meedoen aan de Gouden Piramide

Meedingen kan met elk uitgevoerd of bijna uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Het kan om een nieuwe ontwikkeling gaan, maar ook om herbestemming, renovatie of tijdelijk gebruik. Het gaat om de durf en ambitie achter het project. Om de vernieuwing die is gezocht, en de manier waarop.

Alle opdrachtgevers kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Particulieren, instellingen, bedrijven, corporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid is van deelname uitgesloten.

Rijksprijs

Rijksprijs de Gouden Piramide is de opvolger van respectievelijk de rijksprijzen De Bronzen Bever (1990-1997) en De Zeven Pyramides (1998-2002). De jury wordt voorgezeten door rijksbouwmeester Francesco Veenstra.

Het is onderdeel van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitvoering en juryvoorzitterschap zijn in handen van de Rijksbouwmeester.