Gouden Piramide 2022

Stichting Nederlands Auschwitz Comité wint met Nationaal Holocaust Namenmonument

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 102.000 Nederlanders vanwege hun achtergrond omgebracht door het naziregime. Joden, Roma en Sinti. Het Nederlands Auschwitz Comité zet zich sinds 1956 in om de nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust in ere te houden en te strijden tegen antisemitisme, racisme en uitsluiting.

Luchtfoto Namenmonument

Het juryoordeel

Het Nationaal Holocaust Namenmonument is een plek voor herdenking, bezinning en educatie. Het herinnert aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en aan ieder van de meer dan 102.000 Nederlanders die toen vanwege hun achtergrond zijn omgebracht. Voor huidige en toekomstige generaties is die herinnering een waarschuwing dat onverdraagzaamheid kan uitlopen op oorlogsvoering, en hoe desastreus de gevolgen zijn.

Libeskind
Architect Daniel Libeskind is er wonderwel in geslaagd om die beladen boodschap te materialiseren in een monument. De stenen, de muren, de spiegels, ze roepen precies en tot in detail de intensiteit op die bij zo’n boodschap past. De opdrachtgever verdient lof voor het initiatief om elk van de slachtoffers een persoonlijk herdenkingsteken te gunnen en hij heeft de juiste ontwerper gevonden om hier vorm aan te geven.

Beeld steentjes en boom Namenmonument

De locatie
De gekozen locatie in Amsterdam leent zich uitstekend voor dit doel, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een drukke stedelijke toegangsweg, maar (mede door het labyrintische ontwerp en de iets verdiepte ligging) daar toch enigszins van teruggetrokken. Een locatie bovendien in de hoofdstad, passend bij de internationale allure van het monument, op een van de plekken waar de deportaties zich hebben afgespeeld.

Het ontwerp
Het ontwerp is niet geschonden door bezuinigingen of technische beperkingen. Net zomin is het aangetast door de maatschappelijke turbulentie die rondom de bouw ontstond. De aanvankelijk beoogde locatie maakte veel reacties in de stad los en moest daarom worden opgegeven, maar toen eenmaal gekozen was voor de locatie aan de Weesperstraat en Libeskind zijn ontwerp had gemaakt, is het Auschwitz Comité er pal achter blijven staan, ondanks het feit dat de protesten uit de buurt aanhielden. Ook die standvastigheid verdient lof. Een monument van deze orde en een ontwerp van deze kwaliteit rechtvaardigen volgens de jury zo’n opstelling, die bij plannen voor andere publieke bouwwerken al snel te star of te rechtlijnig zou zijn.

Namenmonument 3

Gedreven betrokkenen
De professionaliteit waarmee het Auschwitz Comité te werk gaat, verhult soms dat het slechts bestaat uit een aantal gedreven vrijwilligers die zichzelf een opgave hebben gesteld en tot het uiterste gaan om die opdracht te vervullen. Met groot gemak beweegt het comité zich in de hoogste bestuurlijke kringen. Tegelijk houdt het oog voor de metselaars die alle bakstenen, al die kleine grafmonumentjes, door hun handen hebben laten gaan. Onder begeleiding van het comité hebben zij uiteindelijk een reis naar Auschwitz gemaakt.

De gedrevenheid van deze opdrachtgever, de intensiteit van de boodschap die hij overbrengt, de wijze waarop hij een prachtig ontwerp mogelijk heeft gemaakt én heeft beschermd, dat alles heeft de jury tot de overtuiging gebracht dat de Gouden Piramide 2022 toekomt aan het Nederlands Auschwitz Comité.

Namenmonument met bezoekers

Jury en overig genomineerden